Skip to content

birds

Home
Broedvogels Loenderveen 2011
kaartloenderveen.jpgDe Loenderveense Plassen worden al vanaf 2004 door onze werkgroep Broedvogels geinventariseerd. In een eerder verschenen pdf rapport over de periode van 2004- 2008 is een aantal opvallende verschuivingen beschreven. We presenteren nu ook de meest recente resultaten t/m 2011. Hebben de trends zich doorgezet?


Hieronder zijn de aantallen territoria per soort vermeld over de periode van 2004 - 2011.

Let op de afname van de Kleine en Grote Karekiet en de spectaculaire toename van de Rietzanger.

Broedterritoria

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

gemiddeld

Baardman

6

0

0

0

0

0

0

0

0,75

Bergeend

0

0

0

0

1

0

0

0

0,13

Blauwborst

0

2

0

1

1

1

1

3

1,13

Boerenzwaluw

0

0

0

0

0

1

1

0

0,25

Boomkruiper

0

0

1

0

0

0

0

0

0,13

Boomvalk

0

0

1

0

1

0

0

0

0,25

Bosrietzanger

6

3

0

0

0

3

1

0

1,63

Bosuil

0

0

1

0

0

0

1

0

0,25

Brilduiker

0

0

0

0

0

1

0

0

0,13

Bruine kiekendief

0

1

0

0

0

0

0

0

0,13

Dodaars

1

0

0

1

0

0

0

0

0,25

Fitis

20

22

19

20

20

22

16

17

19,50

Fuut

14

11

14

14

13

10

5

4

10,63

Gaai

0

0

1

0

1

1

0

1

0,50

Gekraagde roodstaart

0

0

0

0

0

0

0

1

0,13

Grasmus

0

0

0

0

0

0

0

1

0,13

Grauwe vliegenvanger

0

0

0

0

0

0

1

0

0,13

Grote Bonte Specht

0

0

1

1

1

0

3

0

0,75

Grote Karekiet

13

25

20

16

10

6

5

4

12,38

Grote Lijster

0

0

0

0

1

0

0

0

0,13

Havik

1

1

0

0

0

0

0

0

0,25

Heggenmus

0

0

0

2

3

4

3

0

1,50

Houtduif

0

0

1

0

0

0

0

0

0,13

Houtsnip

0

0

1

0

2

1

0

0

0,50

IJsvogel

0

0

0

0

1

2

0

0

0,38

Kievit

0

0

0

3

2

0

2

4

1,38

Kleine Karekiet

76

67

93

68

54

48

47

38

61,38

Knobbelzwaan

0

0

0

0

3

2

0

2

0,88

Koekoek

3

4

3

4

4

3

4

4

3,63

Koolmees

3

8

4

4

6

6

4

5

5,00

Krakeend

1

0

0

1

0

2

0

0

0,50

Krooneend

0

0

0

0

1

0

3

0

0,50

Kuifeend

11

9

6

4

4

3

16

10

7,88

Meerkoet

16

8

10

13

13

13

11

9

11,63

Merel

15

17

10

13

17

24

14

12

14,00

Nachtegaal

0

0

0

0

0

0

0

1

0,13

Nijlgans

1

1

0

0

0

0

1

0

0,38

Pimpelmees

1

4

7

3

5

4

1

6

3,88

Purperreiger

1

1

12

14

15

3

2

2

6,86

Putter

5

8

2

0

0

0

1

0

2,00

Rietgors

35

39

39

42

40

37

42

36

38,75

Rietzanger

67

73

81

85

95

109

103

147

95,00

Roodborst

5

4

0

6

3

2

2

1

2,88

Snor

19

25

17

14

23

10

16

14

17,25

Spotvogel

0

1

0

0

0

0

0

0

0,13

Sprinkhaanzanger

6

4

4

10

6

3

1

1

4,38

Staartmees

0

0

1

0

0

0

0

0

0,13

Tafeleend

0

3

3

0

0

0

1

0

0,88

Tjiftjaf

33

24

14

29

30

23

22

31

25,75

Tuinfluiter

29

12

8

21

38

36

31

28

25,38

Vink

9

7

8

7

8

3

4

9

6,88

Waterhoen

0

1

0

0

1

0

0

0

0,25

Waterral

7

6

7

6

4

1

0

0

3,88

Wilde Eend

2

0

3

4

3

2

2

3

2,38

Winterkoning

27

30

25

30

22

16

9

10

21,13

Witte Kwikstaart

0

1

1

2

1

2

1

2

1,25

Zanglijster

5

7

3

6

9

4

2

2

4,75

Zwarte Stern

0

0

10

10

11

26

0

13

8,75

Zwartkop

12

2

5

5

9

12

14

14

9,13

Totaal aantal territoria

450

431

436

459

482

446

383

435

441Op 9 november 2011 tijdens de bijeenkomst van de Werkgroep Broedvogels is door Piet Spoorenberg een presentatie gegeven van de resultaten 2004- 2011.
Bekijk de powerpointpresentatiepdf hier.


 

Actueel

De bannerfoto van de agressieve Fuut is van Bertus van den Brink.

Onder de nieuwste browser van Windows (Explorer 11) werkt het menu niet meer correct. We adviseren de website met een andere browser te starten.
vwggfotografie.jpg
 
Nieuwe foto's 08- 09 - 2013
kunst0DD.jpgDeelname aan Kunst op de Dijk in Eemnes dankzij
Bertus van den Brink.

Klik naar pagina Vogelringstation
ijsvogels.pngLees de laatste mededeling van het ringstation het Gooi. Dit maal zelfs een dubbel artikel met een jaaroverzicht van de vangsten in 2014 en een artikel over wat de vangsten zeggen over de broedvogels in de omgeving van vangplek.  Alle rapporten en mededelingen zijn hier te lezen.
buttoneempoldertelling.jpg
Al 40 jaar worden de vogels in de Eempolder geteld. Jan Mooij schrijft interessante artikeltjes over het voorkomen en verspreiding van de verschillende soorten. gras.pngIn het laatst artikel behandelt hij de grasetende soorten in pdf jul - sep en in pdf okt- dec. De afgelopen decennia laten grote veanderingen zien. Alle monografien zijn hier te lezen.
Het verslag van de vergadering 25 sep 2013 van de subgroep Avifauna is hier te lezen.

De banner boven de website wisselt maandelijks. Bekijk hier de vorige banners en lees hoe je je eigen foto in kan zenden.

ijsvogellogokl.jpgDe ijsvogelwerkgroep van Jelle Harder heeft een DVD gemaakt "Broedwanden maken voor ijsvogels". Meer informatie over de DVD en hoe u deze kunt bestellen vindt u hier. Nu met de vernieuwde 2e druk van de  pdf  handleiding.

Laat een link opnemen naar je eigen website.

Waarnemingen Gooi

Eempolder
   Laatst bijgewerkt: 19-07-2015 10:17
Plasje Maatpolder
   Laatst bijgewerkt: 09-06-2015 07:45
Waarneming.nl 
 

Nieuwsbrief

U kunt zich hier abonneren op onze nieuwsbrief.
 
Email  

Inloggen


Wachtwoord vergeten?