Skip to content

birds

Home arrow Vereniging arrow Publicaties (IJsvogel DVD)
Publicaties (IJsvogel DVD)

Broedwanden maken voor ijsvogels
3e oplage, nieuwe versie instructie dvd

Voorkant DVDIn 2008 lanceerde de IJsvogelwerkgroep Gooi en Vechtstreek een nieuwe instructie dvd: “Broedwanden maken voor ijsvogels”. Inmiddels zijn er meer dan 1000 dvd’s verkocht en is een 3e oplage gereed.

De dvd is nu voorzien van een keuzemenu. Gekozen kan worden voor een Nederlandse versie, een versie met Duitse ondertitels of een versie met Engelse ondertitels. Het bijbehorende boekje is drietalig geworden.
Met deze aanpassingen zijn de mogelijkheden voor gebruik van de dvd sterk vergroot.
De dvd blijkt een groot aantal mensen aan te spreken, niet alleen de vrijwilliger maar ook de professional die graag aan de slag wil om ijsvogels aan meer broedplaatsen te helpen.

De IJsvogelwerkgroep Gooi en Vechtstreek heeft weer hard gewerkt aan deze instructie dvd over het maken van ijsvogelbroedwanden. De titel van de dvd is voor de hand liggend “Broedwanden maken voor ijsvogels”.
Bij het maken van geschikte broedgelegenheid langs de oevers blijkt het aantal ijsvogels toe te nemen. De IJsvogelwerkgroep heeft veel ervaring met het aanleggen hiervan, en deze ervaring is in de dvd aanschouwelijk weergegeven. De dvd laat ook prachtige beelden zien van deze schitterende vogels.
De productie is op een professionele wijze tot stand gekomen. Aanzet hiervoor was de door Jelle Harder gewonnen Paul Fentener van Vlissingen AD Natuurprijs in 2006. Aangevuld met subsidies van de provincie Noord-Holland, de Nationale Postcode Loterij, Landschap Noord-Holland en Vogelbescherming Nederland kwamen de financiën voor dit project bij elkaar.
De nieuwe oplage van deze drietalige dvd is weer 500 ex.

Wijze van bestellen
De dvd kan besteld worden in de webshop van Vogelbescherming Nederland. Prijs: € 13,95 excl. verzendkosten. Kijk op:  www.vogelbescherming.nl/webshop


IJsvogelhandleiding, 2e vernieuwde druk
omslagijsvogelwanden.jpgDe bekende IJsvogelhandleiding over het maken, onderhouden en controleren van ijsvogelwanden is herdrukt. De vernieuwde versie is na acht jaar aangevuld met nieuwe ervaringen.
Nieuwe ijsvogelwanden bevorderen het broeden van ijsvogels. In de handleiding worden vier verschillende manieren om zelf een broedwand te maken uitgelegd. Duidelijk wordt hoe vrijwilligers en professionals broedwanden in de praktijk kunnen maken. Per mogelijkheid wordt stap voor stap toegelicht welke aanpak nodig is. Veel algemene aanwijzingen, informatie over controle, onderhoud en ervaringen maken deze handleiding compleet. Een extra hoofdstukje is gewijd aan ijsvogels in de winter.
IJsvogelhandleiding, aanleg, controle en onderhoud van ijsvogelwanden.
Samenstelling Jelle Harder, 20 pag. A4. Uitgave Landschap Noord-Holland.


De handleiding is pdf gratis te downloaden.

Handleiding en dvd vormen samen een eenheid met alle beschikbare informatie.
Lezingen en workshops
Wilt u voor uw werkgroep, gemeente of andere organisatie een lezing of workshop over ijsvogels en ijsvogelwanden maken? Neem dan contact op met Jelle Harder, de samensteller van de IJsvogel instructie dvd en IJsvogelhandleiding. ( Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken )
 

Actueel

De bannerfoto van de agressieve Fuut is van Bertus van den Brink.

Onder de nieuwste browser van Windows (Explorer 11) werkt het menu niet meer correct. We adviseren de website met een andere browser te starten.
vwggfotografie.jpg
 
Nieuwe foto's 08- 09 - 2013
kunst0DD.jpgDeelname aan Kunst op de Dijk in Eemnes dankzij
Bertus van den Brink.

Klik naar pagina Vogelringstation
ijsvogels.pngLees de laatste mededeling van het ringstation het Gooi. Dit maal zelfs een dubbel artikel met een jaaroverzicht van de vangsten in 2014 en een artikel over wat de vangsten zeggen over de broedvogels in de omgeving van vangplek.  Alle rapporten en mededelingen zijn hier te lezen.
buttoneempoldertelling.jpg
Al 40 jaar worden de vogels in de Eempolder geteld. Jan Mooij schrijft interessante artikeltjes over het voorkomen en verspreiding van de verschillende soorten. gras.pngIn het laatst artikel behandelt hij de grasetende soorten in pdf jul - sep en in pdf okt- dec. De afgelopen decennia laten grote veanderingen zien. Alle monografien zijn hier te lezen.
Het verslag van de vergadering 25 sep 2013 van de subgroep Avifauna is hier te lezen.

De banner boven de website wisselt maandelijks. Bekijk hier de vorige banners en lees hoe je je eigen foto in kan zenden.

ijsvogellogokl.jpgDe ijsvogelwerkgroep van Jelle Harder heeft een DVD gemaakt "Broedwanden maken voor ijsvogels". Meer informatie over de DVD en hoe u deze kunt bestellen vindt u hier. Nu met de vernieuwde 2e druk van de  pdf  handleiding.

Laat een link opnemen naar je eigen website.