Inloggen

banner 3origineel20170118

bannerdrieteenstrandloper

wasmeerklDit jaar is het Laarder Wasmeer sinds de sanering van 2011 voor de derde keer op broedvogels geïnventariseerd.

Deze sanering vond plaats in de periode 2003 tot 2011.

Het is nu een gevarieerd gebied met stuifduinen, heide, schraal grasland en kleine vennen. Aan de randen is er opgaande vegetatie bestaande uit naaldbomen, berken en eiken. Dode of stervende bomen worden niet opgeruimd, waardoor voor holenbroeders nestgelegenheid ontstaan is.

 

wasmeer

Langs het fietspad is een strook met struikvegetatie bestaande uit o.a. meidoorn en haagbeuken. Deze strook heeft zich na de aanplant van zes jaar geleden goed ontwikkeld.

In de Korhaan 2017 nummer 3 hebben we al geschreven over de grote diversiteit aan soorten. Toen was het aantal soorten en territoria nog niet bekend. Inmiddels weten we dat de inventarisatie van 2017 maar liefst 268 territoria op heeft geleverd verdeeld over 53 soorten. In 2011 is het gebied op verzoek van GNR voor het eerst geïnventariseerd op broedvogels. Er werden toen 34 soorten vastgesteld in 146 territoria.

In 2014 is het gebied opnieuw geïnventariseerd.  Er werden toen 190 territoria vastgesteld verdeeld over 37 soorten.

Een opvallende uitbreiding dus ten opzicht van de inventarisaties van 2011 en 2014. 

Er zijn dit jaar 9 inventarisatierondes geweest; de eerste op 18 maart; de laatste op 24 juni. Op 24 juni is ook nog een avondtelling gehouden. Bij iedere ronde waren tenminste 2 tellers aanwezig. Vaak waren het er ook 3. In 2017 is voor het eerst met een tablet geteld. Dit vergroot de nauwkeurigheid van de waarnemingen en heeft als grote voordeel dat de ingevoerde waarnemingen aan het eind van de telling direct kunnen worden gedownload.

Er zijn in 2017 10 nieuwe soorten vastgesteld, die een of meerdere territoria bezetten. Van de buizerd werden twee nesten, beide succesvol, gevonden. De glanskop en de kuifmees broedden in dode berkenbomen.

De grasmus maakte gebruik van de inmiddels flink uitgegroeide randvegetatie. Groenling en goudvink maakten hier ook gebruik van. De kneu nestelde in struikvegetatie in het stuifduingedeelte.

Boomleeuwerik en Gekraagde Roodstaart hadden een goed jaar. Beide waren aanwezig met 13 paar.

In het voorjaar van 2017 waren de vennen nog goed gevuld met water. Vandaar de aanwezigheid van eenden en ganzen. Ook meerkoeten waren  vertegenwoordigd (4 paar).

Daarna volgde een droge periode waarin de waterstand zichtbaar daalde.

In het gebied zijn vossen gesignaleerd. Vermoedelijk zijn er twee burchten, waarvan in ieder geval 1 binnen de grenzen van ons telgebied.

De aanwezigheid van vossen heeft er waarschijnlijk toe geleid dat grondbroeders niet zo succesvol waren. Van de kieviten zijn geen jongen waargenomen en ook de eenden hebben geen jongen groot gebracht. 

De juvenielen van het ganzenpaar zijn niet vliegvlug geworden.

Zelfs de meerkoeten hebben geen jongen groot kunnen brengen.

Enkele opvallende waarnemingen waren die van een klapekster in maart en een beflijster in april. En van een groenpootruiter die weken rond het ven was te zien.

Daarnaast was er weer een broedgeval van een kleine plevier, die kort na de sanering in 2011 nog met vier broedparen was aanwezig was.

Verder geeft de aanwezigheid van twee paren tapuit in de maand mei aan dat het terrein geschikt is voor vestiging. Er zijn geen broedpogingen waargenomen.

Al met al kan gezegd worden dat de broedvogelstand van het Laarder Wasmeer zich sinds de sanering in 2011 goed heeft ontwikkeld van een stand van 34 soorten in 2011 tot een stand van 53 soorten in 2017.

Het door GNR gevoerde beheer lijkt zijn vruchten af te werpen.

 

De coördinatoren: 

Wobbe Kijlstra

Han Dijkers

 

Deze pdfPDF bevat de territoriumkaartjes van 2017. 

Hieronder is de volledige lijst van het aantal vastgestelde territoria in 2011. 2014 en 2017.

 

 

  2017 2014 2011
Dodaars   1  
Knobbelzwaan   1  
Grauwe gans 2 1 3
Canadese Gans   1  
Nijlgans 2 1 5
Bergeend 1 7 7
Krakeend 1 1  
Wilde eend 4 3 1
Buizerd 2    
Kleine Plevier 1   4
Boomvalk     1
Meerkoet 4 4  
scholekster 1    
kievit 2 2 2
Holenduif 3   2
Houtduif 4 2  
koekoek 1    
Groene specht 1 1  
zwarte specht 1    
Kleine bonte specht 2   2
Grote bonte specht 9 7 6
Boomleeuwerik 13 10 4
Boompieper 6 9  
Graspieper 6 8  
Witte kwikstaart 4 2 4
Winterkoning 10 9 2
Heggenmus 3   2
Roodborst 11 11 7
zwarte roodstaart 1    
Gekraagde roodstaart 13 9 4
Roodborsttapuit 7 7  
Merel 15 9 11
Zanglijster 2 1 3
Grote lijster 1 1 1
grasmus 3    
Tuinfluiter 3   3
Zwartkop 7 3 7
Tjiftjaf 3 3 2
Fitis 13 13 5
goudhaan 2    
Bonte vliegenvangern 2 2 1
Staartmees 1 1  
glanskop 3    
kuifmees 1    
Zwarte mees     1
Pimpelmees 19 12 7
Koolmees 18 11 11
Boomklever 5 5 2
Boomkruiper 14 10 9
Gaai 1 2  
Spreeuw 4   3
Zwarte kraai 1 1 3
Vink 21 18 11
groenling 4    
Appelvink 2   2
goudvink 2    
kneu 2    
Putter 4 2 8
totaal 268 190 146
aantal 53 37 34

 

 

 

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Programmakalender

Uitgelicht

Nieuwsbrieven groene Gooise organisaties

In de infoschuur werken zeven groene organisaties samen, waaronder onze Vogelwerkgroep. Bij al deze organisaties verschijnen regelmatig nieuwsbrieven. Hoe je je kunt abonneren op deze nieuwsbrieven vind je hier.

 

Banner

De banner boven de website wisselt maandelijks. Bekijk hier de vorige banners en lees hoe je je eigen foto in kan zenden. Wil je ook een foto inzenden, zorg er dan voor dat de foto 1200px breed is en 275px hoog.

 

Bert Roelofs

ransuil2BR

Alle colums van Bert Roelofs, die eerder zijn gepubliceerd in de Korhaan zijn hier op de website te lezen. De laatst toegevoegde columns gaan over Brandgans Goudvink, Kraanvogel, Kwak, Ransuil en Waterhoen.

 

 IJsvogels

Klik hierDe ijsvogelwerkgroep van Jelle Harder heeft een DVD gemaakt "Broedwanden maken voor ijsvogels". Meer informatie over de DVD en hoe je deze kunt bestellen vind je hier. Op die pagina staat ook de IJsvogelhandleiding. Voor het opvoeren of raadplegen van actuele waarnemingen klik je op de button hiernaast. Onder het kopje waarnemingen zie je het tijdstip van de laatste waarneming.

 

Meld je aan als lid

U kunt zich hier op eenvoudig wijze aanmelden als lid. U ontvangt dan vier maal per jaar ons verenigingsblad de Korhaan.

 

Vogelringstation

ijsvogels 1

Het ringstation heeft zijn verslag van het najaar van 2014 gepubliceerd. Opnieuw een interessant vangperiode bij het vangstation aan het Gooimeer. Alle rapporten zijn hier te lezen.

 

Waarnemingen

Waarnemingen in het Gooi en omstreken bekijken en opvoeren:

waarneming.nl

 

 Waarnemingen van de 14 daagse Eempoldertellingen:

Eempoldertellingen

Laatst bijgewerkt:22-10-2018 10:00

 

 Waarnemingen in het plasje bij de Maatpolder:

Plasje Maatpolder

Laatst bijgewerkt:08-04-2018 16:46

 

IJsvogel koekoek torenvalk
Melden   Melden
Overzicht Overzicht Overzicht
SoortAantalLaatste
IJsvogel197322-10-2018 12:42
Koekoek11304-08-2017 17:24
Torenvalk703-04-2018 00:02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

Onze Nieuwsbrief wordt ongeveer 1 maal per maand via mail verzonden. De nieuwsbrief bevat wetenswaardigheden waaronder ook de bijeenkomsten die op stapel staan. Heel handig voor degenen die niet dagelijks deze website bekijken en toch op de hoogte willen blijven van de activiteiten van de werkgroep. U kunt zich op de nieuwsbrief abonneren door uw naam en mailadres op te geven. En wilt u de nieuwsbrief opzeggen dan gaat dat ook net zo gemakkelijk via een knop onderaan de nieuwsbrief.

Forumactiviteit

 • Geen berichten om weer te geven.

Reacties

 • Cursussen

  Francis Bakker 22.10.2018 14:12
  Dag Harm, De Voorjaarscursus start op dinsdag 5 maart 2019, duurt 6 weken en de tussenliggende weekends ...

  Lees meer ...

   
 • Cursussen

  Harm 22.10.2018 11:23
  Hallo, weten jullie al wanneer er een voorjaarscursus is? Of is er een wachtlijst zodat ik te horen krijg ...

  Lees meer ...