Inloggen

banner 3origineel20170118

bannerzeearend

cettiszangerklHet komt niet vaak voor dat ons werkgebied wordt gekoloniseerd door een nieuwe zangvogelsoort, maar dit jaar lijkt het toch serieus het geval te zijn bij de Cetti’s zanger. Het aantal territoria van deze soort is toegenomen tot minstens 13 territoria terwijl er in voorgaand jaren hooguit 3 territoria bekend waren. De nieuwkomers zitten verspreid in het Vechtplassengebied en langs het Gooi- en Eemmeer.

Op basis van de geregistreerde waarnemingen in waarneming.nl is onderstaand stippenkaart van de territoria samengesteld.

cettiverspreidingskaart


Hoewel deze sterke toename heel plotseling is gebeurd, is het toch niet geheel onverwacht. In de Biesbosch bestaat een grote populatie  van enkele 100-den exemplaren en sinds een paar jaar heeft de soort zich ook in redelijke aantallen in de Flevopolder gevestigd.
De Cetti’s zanger is een standvogel, die geen grote trekbewegingen maakt. Hij is echter gevoelig voor strenge winters en bij langdurige vorstperiodes kan hij in zuidelijke richting wegtrekken in de hoop daar gematigder omstandigheden aan te treffen.

De vogel wordt maar zelden gezien. Hij leeft zeer verborgen in de dichte vegetatie langs sloten en plassen. Deze heimelijkheid compenseert hij met een luide, explosieve zang zodat de aanwezigheid van de vogels niet te missen is. Dat is belangrijk in de paartijd voor voorbijvliegende Cetti’s vrouwtjes, en komt bij onze broedvogelinventarisaties ook goed van pas.

De vogel eet insecten en allerlei evertebraten, ook in de winter. Dit verklaart ook het feit dat de vegetatie in de territoria altijd zeer dicht is met bramen en struikachtige gewassen. Dit stelt hem in staat om jaarrond voldoende voedsel te verzamelen in de luwte van het struweel.

cettiszanger

Er is sprake van een hervestiging, want ook in de vorige eeuw (van 1975-1979) is er een periode geweest dat er een tiental territoria in het Gooi en omstreken is vastgesteld. Na de strenge winter van 1979 is hier abrupt een einde gekomen. De vogel is drie decennia lang verdwenen om in 2009 weer terug te keren met jaarlijks enkele territoria langs de Gooimeerkust en de Vijfhoek. Tot dit jaar dus, waarin de soort plotseling verspreid over ons hele werkgebied voorkomt. Het biotoop van de Vechtplassen is zeer geschikt voor een verdere uitbreiding maar strenge winters zullen roet in het eten kunnen gooien. De opwarming van de aarde werkt echter in zijn voordeel, zodat de prognose voor de Cetti’s zanger in onze moerasdelta gunstig is.

 

Dirk Prop
Werkgroep broedvogels VWG

Aanmelden

Via de volgende knoppen kunt u zich aanmelden als lid of nieuwsbrief of u kunt zich inschrijven voor de vogelherkenningscursus.

 

Klik hier voor aanmelden lidmaatschap

Klik hier voor aanmelden nieuwsbrief

Klik hier voor inschrijving vogelherkenningscursus

Programmakalender

ma di wo do vr za zo
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Uitgelicht

Nieuwsbrieven groene Gooise organisaties

In de infoschuur werken zeven groene organisaties samen, waaronder onze Vogelwerkgroep. Bij al deze organisaties verschijnen regelmatig nieuwsbrieven. Hoe je je kunt abonneren op deze nieuwsbrieven vind je hier.

 

Banner

De banner boven de website wisselt maandelijks. Bekijk hier de vorige banners en lees hoe je je eigen foto in kan zenden. Wil je ook een foto inzenden, zorg er dan voor dat de foto 1200px breed is en 275px hoog.

 

 

IJsvogels

Klik hierDe ijsvogelwerkgroep van Jelle Harder heeft een DVD gemaakt "Broedwanden maken voor ijsvogels". Meer informatie over de DVD en hoe je deze kunt bestellen vind je hier. Op die pagina staat ook de IJsvogelhandleiding. Voor het opvoeren of raadplegen van actuele waarnemingen klik je op de button hiernaast. Onder het kopje waarnemingen zie je het tijdstip van de laatste waarneming.

 

 

Waarnemingen

Waarnemingen in het Gooi en omstreken bekijken en opvoeren:

waarneming.nl

 

 Waarnemingen van de 14 daagse Eempoldertellingen:

Eempoldertellingen

Laatst bijgewerkt:27-07-2021 16:25

 

 Waarnemingen in het plasje bij de Maatpolder:

Plasje Maatpolder

Laatst bijgewerkt:08-04-2018 16:46

 

IJsvogel
Melden
Overzicht
SoortAantalLaatste
IJsvogel223418-07-2021 19:58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forumactiviteit

  • Geen berichten om weer te geven.