Inloggen

banner 3origineel20170118

banneroeverlopers

nestgrauwgans

Kwam het door de toegezegde soep met broodjes of het interessante programma op deze zaterdagochtend van 7 december, hoe dan ook, de Infoschuur was vol bij de presentaties van de resultaten van broedvogelinventarisaties 2019 voor waarnemers, beheerders en belangstellenden. Voor de pauze werden de broedvogeltrends van de acht geïnventariseerde gebieden door verschillende sprekers behandeld, met diverse zijpaadjes, over bijvoorbeeld orchideeën en de herkomst van de naam Lambertszkade. De eindrapporten zijn nu op deze website te lezen.

 

De volgende rapporten zijn gepubliceerd naar aanleiding van de inventarisaties dit voorjaar:

pdfBroedvogels Crailo, Oud Bussem, Bikbergen en de Beek 2019

pdfBroedvogels Stichtse Brug 2019

pdfBroedvogelinventarisatie Wijde Blik 2019

pdfBroedvogels Corversbos 2019

In de door ons geinventariseerde bosgebieden bij Crailo en omgeving hangen ook veel nestkasten die worden gecontroleerd door de werkgroep nestkasten van Ronals Beskers. Het is natuurlijk interessant om de door Ronald verzamelde gegevens te vergelijken met het aantal vastgestelde territoria volgens de door ons toegepaste BMP methode.  Rien Rense heeft samen met Huub Casander deze analyse uitgevoerd en na de pauze presenteerde hij de uitkomsten. Bij koolmees en met name pimpelmees  bleek het aantal legsels in nestkasten beduidend hoger te liggen dan het aantal berekende territoria volgens de BMP methode. Kan dit het gevolg zijn van poygamie of moet de oorzaak elders gezocht worden? Of wordt het aantal territoria door BMP te laag berekend bij hoge dichtheden zangvogels? Interessante verkenningen die uitnodigen naar meer onderzoek.

Huub Casander gaf een verhaal over het MUS project van Sovon (Meetnet Urbane Soorten) en riep de toehoorders op (en bij deze ook de lezers van deze website) om ook een bijdrage te leveren aan deze monitoring. Je hoeft geen expert te zijn, het is leuk om te doen en bovendien zeer nuttig om bij te dragen aan de kennis over het voorkomen van de vogels in onze directe omgeving.

Kijk hier hoe je je op kunt geven voor dit project

Al met al een interessante ochtend waarin diverse trendmatige ontwikkelingen verhelderd konden worden, maar ook vragen open bleven wat een extra stimulans is om door te gaan met de monitoring van de broedvogels binnen ons werkgebied.

Tot slot gaven de beheerders van Goois NatuurReservaaat, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Waternet aan welke gebieden ze nomineren om volgend jaar door ons op broedvogels te laten inventariseren. Welke gebieden dat zijn en hoe je je als deelnemer op kunt geven, lees je hier.

Reacties   

0 #1 Jurrien Uiterwijk 22-12-2019 14:18
Ik lees dat er in Bikbergen geen haviken gebroed hebben in 2019. Heb 3 jongen geteld, 2 op de foto. Tevens het nest gevonden omdat een ouder met prooi aan kwam vliegen en de jongen naar het nest fladderden.
Citeer

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Aanmelden

Via de volgende knoppen kunt u zich aanmelden als lid of nieuwsbrief of u kunt zich inschrijven voor de vogelherkenningscursus.

 

Klik hier voor aanmelden lidmaatschap

Klik hier voor aanmelden nieuwsbrief

Klik hier voor inschrijving vogelherkenningscursus

Programmakalender

Uitgelicht

Nieuwsbrieven groene Gooise organisaties

In de infoschuur werken zeven groene organisaties samen, waaronder onze Vogelwerkgroep. Bij al deze organisaties verschijnen regelmatig nieuwsbrieven. Hoe je je kunt abonneren op deze nieuwsbrieven vind je hier.

 

Banner

De banner boven de website wisselt maandelijks. Bekijk hier de vorige banners en lees hoe je je eigen foto in kan zenden. Wil je ook een foto inzenden, zorg er dan voor dat de foto 1200px breed is en 275px hoog.

 

 

IJsvogels

Klik hierDe ijsvogelwerkgroep van Jelle Harder heeft een DVD gemaakt "Broedwanden maken voor ijsvogels". Meer informatie over de DVD en hoe je deze kunt bestellen vind je hier. Op die pagina staat ook de IJsvogelhandleiding. Voor het opvoeren of raadplegen van actuele waarnemingen klik je op de button hiernaast. Onder het kopje waarnemingen zie je het tijdstip van de laatste waarneming.

 

 

Waarnemingen

Waarnemingen in het Gooi en omstreken bekijken en opvoeren:

waarneming.nl

 

 Waarnemingen van de 14 daagse Eempoldertellingen:

Eempoldertellingen

Laatst bijgewerkt:23-09-2020 11:42

 

 Waarnemingen in het plasje bij de Maatpolder:

Plasje Maatpolder

Laatst bijgewerkt:08-04-2018 16:46

 

IJsvogel koekoek torenvalk
Melden   Melden
Overzicht Overzicht Overzicht
SoortAantalLaatste
IJsvogel215715-09-2020 15:17
Koekoek11424-04-2020 20:16
Torenvalk1112-04-2020 08:34
IJsvogel127-05-2019 13:42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forumactiviteit

  • Geen berichten om weer te geven.

Reacties

  • Watervogeltellers gezocht in het Naardermeer

    Kooskoopmans 13.09.2020 20:13
    Ik heb wel Interesse in tellingen Bel mij op 0641914973

    Lees meer ...