Inloggen

banner 3origineel20170118

bannerboomvalk

ALVVanwege de maatregelen betreffende de Corona epidemie hebben we in het voorjaar van 2020 geen algemene ledenvergadering kunnen houden. Vooruitlopend op een latere behandeling in de ledenvergadering hadden we als bestuur al zoveel mogelijk gehandeld conform jaarplan en begroting 2020. De epidemie en de beperkingen bleven echter aanhouden en we zagen dat een nieuw moment voor een ledenvergadering te laat in het jaar zou komen. Daarom hebben we als alternatief een digitale raadpleging georganiseerd. In juni hebben we in de Korhaan, nieuwsbrief en op de website alle leden opgeroepen om digitaal de bevindingen door te geven.

Totaal hebben er 84 leden gereageerd op deze digitale raadpleging.

Op alle gevraagde punten werd unaniem ingestemd door de 84 inzenders. Aanvullend werd door veel inzenders ook in woorden enthousiast gereageerd op het vele en goede werk, dat door onze vereniging wordt verzet.
Door een foutje in de raadpleging zijn we helaas vergeten om specifiek instemming te vragen bij het verslag van de ledenvergadering van 21 maart 2019 en het jaarplan en begroting 2020. Dit is natuurlijk heel onhandig en vervelend. We gaan er als bestuur nu vooralsnog vanuit, dat ook deze de instemming van de leden hebben.
Bij de ledenraadpleging zijn door enkele leden inhoudelijke opmerkingen gemaakt of vragen gesteld.

Alle opmerkingen, vragen en de bijbehorende antwoorden zijn naast bovengenoemde resultaten van de ledenraadpleging verwerkt in een verslag van ledenvergadering juni 2020, dat u hier kunt lezen.
In de eerstvolgende ledenvergadering, naar alle waarschijnlijkheid in maart 2021, kunnen we dit verslag dan weer gezamenlijk beoordelen en vaststellen.

Wij denken als bestuur, dat we hiermee de beste passende route gekozen hebben om dit formele deel van ons verenigingswerk op correcte wijze te behandelen.
Uiteraard missen wij ook de vele leuke en spontane contacten, die het lidmaatschap van een vereniging extra plezier geven.
Langzaam starten we weer de excursies op, passend binnen de geldende regelgeving. En in het najaar zullen we ook ledenbijeenkomsten organiseren. Vooralsnog niet in onze eigen infoschuur, maar op een locatie, waar dit veilig en conform de regelgevingen gedaan kan worden.

Voor dit moment wensen we iedereen een goede gezondheid toe en hopen we de komende maanden weer steeds meer gezamenlijk activiteiten te kunnen ontplooien.

 

Het bestuur: Huub Casander, Doortje van Dijk, Wouter Rohde, Piet Spoorenberg, Niek Wieringa

Aanmelden

Via de volgende knoppen kunt u zich aanmelden als lid of nieuwsbrief of u kunt zich inschrijven voor de vogelherkenningscursus.

 

Klik hier voor aanmelden lidmaatschap

Klik hier voor aanmelden nieuwsbrief

Klik hier voor inschrijving vogelherkenningscursus

Programmakalender

Uitgelicht

Nieuwsbrieven groene Gooise organisaties

In de infoschuur werken zeven groene organisaties samen, waaronder onze Vogelwerkgroep. Bij al deze organisaties verschijnen regelmatig nieuwsbrieven. Hoe je je kunt abonneren op deze nieuwsbrieven vind je hier.

 

Banner

De banner boven de website wisselt maandelijks. Bekijk hier de vorige banners en lees hoe je je eigen foto in kan zenden. Wil je ook een foto inzenden, zorg er dan voor dat de foto 1200px breed is en 275px hoog.

 

 

IJsvogels

Klik hierDe ijsvogelwerkgroep van Jelle Harder heeft een DVD gemaakt "Broedwanden maken voor ijsvogels". Meer informatie over de DVD en hoe je deze kunt bestellen vind je hier. Op die pagina staat ook de IJsvogelhandleiding. Voor het opvoeren of raadplegen van actuele waarnemingen klik je op de button hiernaast. Onder het kopje waarnemingen zie je het tijdstip van de laatste waarneming.

 

 

Waarnemingen

Waarnemingen in het Gooi en omstreken bekijken en opvoeren:

waarneming.nl

 

 Waarnemingen van de 14 daagse Eempoldertellingen:

Eempoldertellingen

Laatst bijgewerkt:06-10-2021 10:05

 

 Waarnemingen in het plasje bij de Maatpolder:

Plasje Maatpolder

Laatst bijgewerkt:08-04-2018 16:46

 

IJsvogel
Melden
Overzicht
SoortAantalLaatste
IJsvogel224901-10-2021 20:23