Inloggen

banner 3origineel20170118

bannerslangenarend

Op padOp zondag 14 september gingen de excursieleiders samen op stap. Uitgangspunt was het verenigen van het aangename en het nuttige. Als excursiedoel fungeerde het Balgzand bij Den Helder. Dit terrein maakt deel uit van het Waddengebied. Bij hoog water verzamelen zich daar op de schorren tegen de dijk en in het waterrijke gebieden daarachter grote groepen steltlopers, ganzen en eenden om er te overtijen.

Bij het Natuur Informatiecentrum ‘t Kuitje stonden twee excursieleiders van Landschap Noord-Holland klaar om ons te begeleiden.

Bij de ontvangst met koffie was gelijk een leermoment. In bakken met water en een zandbodem bevonden zich diverse soorten zeevissen, garnalen en schelpdieren, waar een van de gidsen over vertelde. Veel daarvan zijn stapelvoedsel voor wad- water en zeevogels. Heel nuttig voor de uitbreiding van de kennis over deze organismen, die we kunnen gebruiken wanneer excursies door ons worden geleid op de Waddeneilanden.

Hierna volgde een wandeling achter de dijk naar kijkschermen op de dijk. Op de schorren foerageerden onder meer veel bontbekplevieren, kanoeten en groenpootruiters, af en toe liet zich een zwarte ruiter horen. Ook een jagende slechtvalk was ons deel.

Op pad

Tijdens de lunch werden het Jaarplan 2015 en het Concept excursierooster voor 2015 besproken. Hierna volgde nog een bezoek aan het waterberginggebied bij Twisk. Ook hier weer een jagende slechtvalk. Leerzaam was de discussie over snavelvormen en voedselzoekstrategie. De 64 waargenomen vogelsoorten leverden veel uitwisseling van informatie op, waar de leden van de Vogelwerkgroep weer baat bij kunnen hebben.

Dick Jonkers
Foto's: Frank v.d. Weijer en Woute Rohde