Inloggen

banner 3origineel20170118

bannerschapen2

Hieronder de lijst met soorten die zijn gezien door de twee teams die deelgenomen hebben aan de Big Day op 13 mei 2010

Team 1: Hans van Oosterhout, Marijn Prins, Christian Brinkman en Frank Derriks
Team 2: Hugo Weenen, Dirk Prop en Frans van Lier

SoortHansHugoSoortHansHugoSoortHansHugo
Knobbelzwaan ja ja Bosruiter ja   Snor ja ja
Grauwe Gans ja ja Oeverloper ja ja Bosrietzanger ja ja
Kolgans ja   Steenloper ja   Kleine Karekiet ja ja
Grote Canadese Gans ja ja Zwartkopmeeuw ja   Rietzanger ja ja
Brandgans ja ja Dwergmeeuw ja   Grote Karekiet ja ja
Bergeend ja ja Kokmeeuw ja   Braamsluiper ja  
Eidereend   ja Stormmeeuw ja   Grasmus ja ja
Krooneend ja ja Zilvermeeuw ja ja Tuinfluiter ja ja
Tafeleend ja   Kleine Mantelmeeuw ja ja Zwartkop ja ja
Kuifeend ja ja Pontische Meeuw ja   Fluiter ja ja
Krakeend ja ja Grote Mantelmeeuw ja   Iberische Tjiftjaf ja ja
Smient ja ja Visdief ja ja Tjiftjaf ja ja
Slobeend ja ja Zwarte Stern ja ja Fitis ja ja
Wilde Eend ja ja Holenduif ja ja Goudhaan ja ja
Pijlstaart ja   Houtduif ja ja Vuurgoudhaan ja  
Zomertaling ja   Turkse Tortel ja ja Grauwe Vliegenvanger ja  
Wintertaling ja ja Koekoek ja ja Bonte Vliegenvanger ja ja
Dodaars ja   Kerkuil ja   Zwarte Mees   ja
Fuut ja ja Bosuil ja   Staartmees ja ja
Geoorde Fuut ja   Ransuil ja   Glanskop ja ja
Aalscholver ja ja Gierzwaluw ja ja Matkop ja  
Grote Zilverreiger ja ja IJsvogel ja   Kuifmees ja ja
Blauwe Reiger ja ja Zwarte Specht ja ja Pimpelmees ja ja
Purperreiger ja ja Grote Bonte Specht ja ja Koolmees ja ja
Ooievaar ja ja Groene Specht   ja Boomklever ja ja
Lepelaar ja ja Boomleeuwerik ja   Boomkruiper ja ja
Bruine Kiekendief ja ja Veldleeuwerik ja ja Gaai ja ja
Havik ja ja Oeverzwaluw ja ja Ekster ja ja
Sperwer ja   Boerenzwaluw ja ja Kauw ja ja
Buizerd ja ja Huiszwaluw ja ja Zwarte Kraai ja ja
Torenvalk ja ja Boompieper ja ja Raaf   ja
Boomvalk ja   Graspieper ja ja Spreeuw ja ja
Waterhoen ja ja Gele Kwikstaart ja ja Huismus ja ja
Meerkoet ja ja Noordse Gele Kwikstaart   ja Ringmus ja  
Kraanvogel   ja Witte Kwikstaart ja ja Vink ja ja
Scholekster ja ja Winterkoning ja ja Groenling ja ja
Kluut ja ja Heggenmus ja ja Putter ja ja
Kleine Plevier ja ja Roodborst ja ja Kneu ja ja
Bontbekplevier ja ja Nachtegaal ja ja Goudvink ja ja
Kievit ja ja Blauwborst ja   Appelvink ja  
Kanoet ja   Zwarte Roodstaart ja ja Rietgors ja ja
Drieteenstrandloper ja   Gekraagde Roodstaart ja        
Kemphaan ja   Paapje ja   Totaal 135 104
Watersnip ja   Roodborsttapuit ja ja      
Houtsnip ja ja Tapuit ja        
Grutto ja ja Merel ja ja      
Regenwulp ja ja Zanglijster ja ja      
Wulp ja   Grote Lijster ja        
Tureluur ja ja Cettis Zanger ja ja      
Groenpootruiter ja ja Sprinkhaanzanger ja        
Krombekstrandloper   ja            

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen