Inloggen

banner 3origineel20170118

bannerschapen2

Zwarte SpechtIn het voorjaar 2012 zijn de landgoederen Hilverbeek en Spanderswoud van Natuurmonumenten door ons geïnventariseerd op broedvogels en grote zoogdieren.

Er zjin 512 territoria van 43 soorten vastgesteld als broedvogel, waaronder Zwarte Specht. Ook is er door broedpoging gedaan door de Boomvalk.

De landgoederen Hilverbeek en Spanderswoud behoren tot de Gravelandse landgoederen. Oorspronkelijk was dit gebied de westrand van de stuwwal van het Gooi. In de zeventiende eeuw is hier op grote schaal zand gewonnen ten behoeve van de stadsuitbreidingen van Amsterdam. Na deze winning bleef een vlak gebied over met een zandbodem en een tamelijk hoge grondwaterstand. De kavels werden na de ontgronding verkocht aan rijke Amsterdamse kooplieden die er landhuizen bouwden met daarbij een landgoed, vaak met boerderijen. Voor de goede orde: het bosgebied Spanderswoud, dat eigendom is van het Goois Natuurreservaat, is niet afgegraven. Dit gebied valt buiten deze inventarisatie.

Landgoed Spanderswoud

Lees pdfhier het volledige rapport van Jan Mooij.

Foto: Jan Mooij

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen