Inloggen

banner 3origineel20170118

bannerschapen2

Bosuil in MonnikenbergAan de oostzijde van Hilversum bevindt zich het landgoed Monnikenberg. Op het toegangsbord aan de Soestdijkerstraatweg zal men de naam vergeefs zoeken, want daarop staat de tekst Klooster Stads Gods. In het klooster wonen zusters van de orde Zusters Augustinessen van Sint Monica. Met uitzondering van de het geruis van de A27 straalt het gebied rust uit. Nog wel…

Dank zij de financiële steun van de provincie Noord-Holland was het Goois Natuurreservaat in 1996 in de gelegenheid gesteld het gebied aan te kopen. Daarbij werd bedongen dat 6½ ha naar een andere koper zou gaan. Dit deel is aangekocht door een projectontwikkelaar. Een en ander leidde tot het Masterplan Monnikenberg.

In het deel van de Monnikenberg dat tussen de A27 en Tergooiziekenhuizen ligt is op verzoek van het Goois Natuurreservaat een broedvogelinventerisatie uitgevoerd. Hiermee is de nulsituatie vastgelegd voordat de plannen worden gerealiseerd. In totaal is het voorkomen van 42 verschillende soorten broedvogels vastgesteld. Samen waren dat 370 broedparen. Door de hoge leeftijd van diverse boomsoorten herbergde het gebied een aantal specifieke soorten die kenmerkend zijn voor oude bossen, waaronder zwarte specht, bosuil, boomklever, glanskop en appelvink. Buizerd en havik nestelden eveneens in het bosbiotoop. In het kleine ven, het Monnikenwater, broedden vijf soorten watervogels, waaronder een dodaars.

Klooster Monnikenberg

Opmerkelijk was daar de aanwezigheid van een bosrietzanger. Ook de tegenwoordig in Nederland schaarse grauwe vliegenvanger was vertegenwoordigd met maar liefst zes paren. Hiermee onderscheidt de Monnikenberg zich van andere Gooise bossen.

Wanneer het Masterplan is gerealiseerd zal de druk op het landgoed toenemen door allerlei ontwikkelingen. Het zal heel wat zorg en aandacht vragen om die in goede banen te leiden. Er moet worden voorkomen dat dit waardevolle en nu nog relatief rustige gebied degenereert tot een soortenarm stadspark.

Lees pdfhier het volledige rapport van Juun de Boer en Dick Jonkers.

Foto's: Juun de Boer

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen