Inloggen

banner 3origineel20170118

bannerschapen2

Gele KwikDe werkgroep Weidevogelbescherming en de aangesloten boeren hebben in 2012 weer een groot aantal nesten beschermd. Meest talrijk soort was de Kievit met 388 nesten gevolgd door de Grutto met 90 nesten. Bijzonder zijn de legsels van Bontbekplevier, Gele Kwikstaart, Kluut, en Zomertaling.

Vanaf 2010 is “Het Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer (SNL)” van toepassing in Eemland, hetgeen een nog grotere flexibilitiet van boeren en beschermers vereist. Het accent is duidelijk verlegd van enkel legselbescherming naar legsel- en kuikenbescherming. Heel het westelijke Eemgebied valt onder het nieuwe regime.

Voor de boeren in de Maatpolder geldt nog weer een wat meer toegespitste regeling, omdat de nesteldichtheid daar zeer groot is; de provincie financiert dit apart. Voor 2012 heeft dit veel voeten in aarde gehad als gevolg van de “bezuinigingen”, waarmee de provincies in het algemeen klem kwamen te zitten.

Op initiatief van Vogelbescherming Nederland hadden 2 boeren voor het 2e jaar een hoogwatersloot in hun percelen van 1 maart tot 1 juni. Dit zorgt voor een zeer groot vogelbezoek. En omdat beide boeren op de naastliggende percelen een 15-juni-pakket (uitgesteld maaien) hebben afgesloten, broedden er heel veel vogels, o.a. eendensoorten.

Om te zien hoe – de verhoogde waterstand – uitpakt, is er onderzoek gedaan naar planten, insecten en wormen, uit oogpunt van voedsel voor de vogels, in het bijzonder voor de pullen.
Voor het komende seizoen is via een “impuls-investering” bij Vogelbescherming een pomp aangevraagd.

Het volledige verslag is pdfhier te lezen.

Voor verdere informatie kunnen de coördinatoren worden gebeld:

  • Gert Bieshaar, Zevenenderdrift 16, 1251 RC Laren, tel. 035-5311002
  • Frits During, Klaproos 23, 3755 HW Eemnes, tel. 035-5310902

Mailen kan uiteraard ook, zie de contactpagina.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen