Inloggen

banner 3origineel20170118

bannerschapen2

visarendVisarenden zijn in de vorige eeuw in West-Europa sterk in aantal afgenomen door watervervuiling en vervolging door de mens. Als gevolg van betere bescherming is het aantal broedparen in de ons omringende landen echter weer behoorlijk gestegen. Om de arend een handje te helpen heeft de VWG samen met Natuurmonumenten deze winter een kunstnest voor de Visarend in het Vechtplassengebied gebouwd.

 Voor deze locatie is gekozen omdat het afgelopen jaar hier overzomerende Visarenden zijn waargenomen. Het nest is een platform bovenin een boom dat door Harry de Rooij, specialist op dit gebied, gefabriceerd is van de takken die uit de boomtop zijn gezaagd. Mocht de vogel straks voor dit nest kiezen, dan heeft hij een vrij uitzicht over het plassengebied.

Wanneer we praten over de visarend denken mensen vaak aan de Zeearend, die zich sinds 2006 ook weer in ons land heeft gevestigd. Toch is het niet moeilijk om ze uit elkaar te houden, vooral door de spectaculaire manier van jagen van de Visarend: met klapwiekend vleugels staat hij stil boven water (ook wel "bidden" genoemd) en als een vis ontdekt is, dan duikt hij hier met uitgestoken klauwen bovenop. Hij is in gewone vlucht goed te herkennen door zijn geheel witte onderkant en zijn enigszins 'geknikte' vleugels. Andere arenden hebben meestal rechte vleugels. Tevens is de kop licht met een donker masker.
De vogel kan vissen tot twee kilozonder probleem de lucht in sleuren. Een enkel keertje pikt hij een kikker mee, maar vis blijft het favoriete voedsel.

visarend2

 

De Visarend broedt momenteel vooral in de Scandinavische landen maar rukt vanuit Duitsland langzaam onze kant op.
Visarenden overwinteren in Afrika en op doortrek passeren de vogels ook Nederland, vooral in mei en september. Vanaf 2000 worden ook steeds meer overzomerende vogels waargenomen o.a. in de Oostvaardersplassen, Naardermeer en de Vechtplassen.

Eigenlijk is het onbegrijpelijk dat de visarend in het water- en visrijke Nederland niet broedt. Ook gezien de weinige eisen die hij elders, haast wereldwijd, stelt. Hij is afhankelijk van helder water, waarin voldoende middelgrootte vis aanwezig is, maar verder is hij niet veeleisend.

Veel vogelliefhebbers hebben de wens dat de Visarend zich in Nederland als broedvogel zal vestigenl. Met het kunstnest in het Vechtplassengebied hopen we dat dit zal lukken.
De omstandigheden zijn gunstig, maar de natuur laat zich niet dwingen. In spanning wachten we af of we de visarend in 2012 als nieuwe broedvogel Nederland kunnen begroeten.

visarend3

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen