Inloggen

banner 3origineel20170118

banneroeverlopers

erikdehaankl 1 Hieronder een sfeerimpressie van de verkenning van 3 gebieden die door ons in 2015 op broedvogels zullen worden geïnventariseerd. Het is 14 maart half 8 als we met het bootje bij de Dammerkade vertrekken. Wij voelen ons indringers als we de slagboom passeren die toegang geeft tot het Hollands deel van Ankeveen, het meest ongerepte deel van het Vechtplassengebied.

In de verte vliegt laag een zeearend weg en groepjes slob- en kuifeenden kijken verbaasd naar de boot met inventariseerders. Erik de Haan, beheerder van Natuurmonumenten, zit aan het roer en vertelt ons over de historie van het gebied en de maatregelen die worden getroffen om de natuurlijke waarde van het gebied verder te versterken, zoals het kappen van hout en het wegbaggeren van veenslib. Langzaam laveren we langs de legakkers waar om elke hoek weer nieuwe verrassingen liggen te wachten. Kijk, daar vliegt een havik weg bij een half geplukte gans. Een havik kan zo’n goot prooidier nooit gedood hebben en we vermoeden dat deze gans is geslagen door de zeearend die we hier eerder weg zagen vliegen. Natuurmonumenten doet er alles aan om het aantal grauwe ganzen in het gebied te beperken omdat de ganzen de ontwikkeling van de moerasvegetatie belemmeren, dus Erik de Haan ziet predatoren van het type zeearend graag komen.

erikdehaan

Een doelsoort voor ons vandaag is overigens een vogeltje van veel kleiner formaat,namelijk de Matkop, maar deze laat zich niet horen of zien. Wellicht houdt hij zijn kruit droog voor warmere dagen. Want het is koud. Werd in begin maart nog een record warme dag genoteerd, vandaag lijken we een record aan de andere kant van het spectrum te boeken met een temperatuur die nauwelijks boven de 4 graden uitkomt. Een Kleine Bonte Specht laat zich hierdoor gelukkig niet ontmoedigen en laat zich  luidruchtig horen.

Na deze introductie in Ankeveen rijden we door naar Einde Gooi. Vorige jaren hebben we de andere bosgebieden in het zuidelijke Gooi geïnventariseerd (Hilversums Wasmeer, bosgebied Zuid en Zwarte Bergen) en wat is er toepasselijker om deze reeks af te sluiten met Einde Gooi. 

annemieke ouwehand

We worden ontvangen door Annemieke Ouwehand, beheerder van Natuur- monumenten. Terwijl zij over het gebied vertelt, cirkelt boven ons een raaf laag over de boomkruinen. Een dergelijk groot gezelschap in zijn gebied bevalt hem maar matig en hij houdt dit in de gaten. We lopen door het gebied en kijken samen met Rien en Juun welke route we het beste kunnen lopen tijdens de komende inventarisatierondes. 
We gaan nu door naar Gooilust bij ’s Graveland welk gebied ook in het domein van Annemieke Ouwehand valt. Zij leidt ons door het gebied samen met Fred van Klaveren en Yolande Bosman, wier biologische kennis bijna onuitputtelijk lijkt. We horen het snerpende geluid van de Ijsvogels en een buizerd is zo vriendelijk om voor onze ogen op zijn horst neer te strijken. Dat belooft nog wat. Na de boottocht in het ongerepte Ankeveen en de wandeling langs de weiden en oude beukenbomen van EindeGooi en daarna het fraaie landgoed EindeGooi , valt weer op hoe bevoorrecht we zijn met zo’n variatie aan natuurgebieden binnen ons werkgebied
Dank in de eerste plaats aan Annemieke Ouwehand en Erik de Haan voor hun onderhoudende introducties. 
Ook dank aan Juun de Boer, Rien Rense, Wobbe Kijlstra en Han Dijkstra voor al hun voorbereidende werkzaamheden (en wat nog volgt…). Overigens zijn de drie vandaag bezochte gebieden niet de enige die we dit jaar inventariseren. We inventariseren ook Loenderveen, maar omdat we dit jaarlijks doen is hiervoor niet een aparte introductie nodig. 
Wel nieuw is de inventarisatie van de natuurgebieden aan weerszijden van de Stichtse Brug.
Het wordt weer een spannend seizoen voor de werkgroep broedvogels. Als je interesse hebt om mee te doen met onze broedvogelinventarisaties, dan kan dat. Voor 2015 zijn de teams echter al volledig ingedeeld maar je kunt je wel aanmelden voor het jaar 2016.

 

Dirk Prop

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen