Inloggen

banner 3origineel20170118

bannerdrieteenstrandloper

karpervissersEnkele karpervissers hebben de kolonie lepelaars op de Natte Hond verstoord. Zij hebben hier in april herhaaldelijk met bootjes gevist en zelfs hun tent bij de kolonie opgezet. De lepelaars hebben deze plek inmiddels verlaten. De schade die deze vissers hebben aangericht is aanzienlijk.

De eilandjes, die gezamenlijk de Natte Hond worden genoemd, naar voorbeeld van het veel oudere eiland de Dode Hond dat even verderop ligt, hebben een enorme aantrekkingskracht op vogels.

*** Update 22-04-2017: ook meeuwenkolonie verstoord.

Dit is te danken aan de voedselrijkdom in het water en de aangrenzende Eempolder, maar vooral ook aan de rust die er tot nu toe heerste. Als je over de Stichtse Brug rijdt dan zie je de eilandjes ten oosten van de A27 liggen.  Als je geluk hebt dan scheert er net een Bruine Kiekendief langs, achtervolgd door duizenden kokmeeuwen die hier in grote getale broeden. Vanuit de auto niet direct zichtbaar maar in de wolk meeuwen zitten ook diverse andere meeuwensoorten waarvan de Zwartkopmeeuw wel de meest bijzondere is. Ook broeden er Visdieven in wisselende aantallen. In het Eemmeer zijn volop visjes om straks aan hun jongen te voeren, maar hun nestjes met eieren op de kale grond zijn kwetsbaar en verdienen onze bescherming.

lepelaar 20160714 1267841679Tot ieders verbazing hebben zich drie jaar geleden ook lepelaars op de eilandjes gevestigd. Deze soort broedde tot 25 jaar geleden in het Naardermeer en zijn toen door predatie van vossen vertrokken uit het Gooi. Definitief, zo leek het, tot de vogels ruim 20 jaar later de Natte Hond verkozen als hun nieuwe broedplaats. En het bevalt de lepelaars blijkbaar goed want de aantallen zijn jaarlijks toegenomen. Het zijn echter niet alleen de broedvogels die dit gebied zo uniek maken. Er pleisteren ook vele 10.000-den trekvogels die hier een plaats vinden om te rusten en te overnachten. Ga eens op een vroege ochtend aan de rand van het gebied staan en je ziet een komen en gaan van vogels. Ongeveer 20.000 Smienten keren terug van hun foerageergebieden en strijken neer in het Eemmeer om er de rest van de dag dobberend door te brengen. Het is grappig dat er in alle vroegte een soort wisseling van de wacht plaatsvindt want meer dan 10.000 Kol- en Brandganzen hebben hier zojuist de nacht doorgebracht en ze stijgen in het ochtendgloren op naar de weilanden in de Eempolder. 

casarcaHet best wordt de speciale waarde van dit gebied misschien aangetoond door de Casarca. Deze kastanjebruine eend verblijft  hier in de maanden juli en augustus met meer dan 500 exemplaren. Bijna de hele Noord- en Middeneuropesche populatie wordt in de ruitijd als een magneet naar dit gebied toegetrokken. Het lijkt misschien onwaarschijnlijk dat deze zeldzame vogels bijna 1000 kilometer vliegen om hier bij ons neer te strijken. Het heeft daarom de interesse van biologen getrokken en op initiatief van Ruud van Beusekom is het fenomeen onderzocht. Dit  onderzoek heeft bevestigd dat vogels zelfs vanuit Zwitersland naar ons Eemmeer vliegen om in alle rust hun verenkleed te wisselen. Deze rust is dus sinds kort verstoord met de lepelaars als eerste slachtoffer. Wie weet hoeveel andere broed- en trekvogels er nog zouden volgen indien Jan Roodhart, de beheerder van Natuurmonumenten niet snel tot actie was overgegaan nadat hij de signalen had ontvangen over de illegale betreding van de eilandjes. Een bevoegd opsporingsambtenaar is aangeschakeld om de vissers te verbaliseren.

Vaak argumenteren sporters dat ze hun sport graag in de vrije natuur beoefenen vanwege de natuurbeleving, maar als je je tent bij een lepelaar kolonie neerzet, dan valt te twijfelen aan de diepgang van die beleving. De indruk bestaat dat deze bij sportvissers is gefixeerd op de lengte en gewicht van de vissen die naar boven worden gesleurd. Ook al is het negatief profileren van beoefenaren van bepaalde takken van sport misschien te generaliserend en stigmatiserend, in ieder geval is dit keer het tokkie-achtig imago van karpervissers op een pijnlijke manier bevestigd. Enfin, er zijn extra borden geplaatst en wie weet is er toch enig besef bij de karpervissers doorgedrongen dat het geen pas geeft dat enkelingen in het kader van hun hobby de natuur zo ernstig schade toebrengen. De lepelaars vliegen er nog rond dus er is nog hoop dat de vogels zich opnieuw zullen vestigen en dat dit unieke gebied van verdere verstoring gevrijwaard zal blijven.

 

Dirk Prop

 

 

Update 22 april 2017

De hoop die in de laatste regel is uitgesproken is helaas geen waarheid geworden.

Hieronder een foto van karpervissers op 22 april in de kokmeeuw-/zwartkopmeeuwkolonie. De kolonie is vollegig verstoord. Er is een aanklacht tegen de mannen ingediend.

Zie ook http://www.nhnieuws.nl/nieuws/204736/mannen-bekeurd-voor-vernielen-vogelnesten-op-eilandje-in-eemmeer-enorme-ravage

karpervissers in kokmeeuwen kolonie

 

Reacties   

0 #1 Ricardo van Dijk 23-04-2017 06:30
Ze zijn inmiddels opnieuw betrapt en nu bekeurd. In bijgevoegd artikel staan ook foto's waarop je kunt zien dat de bordjes met verboden toegang in brand zijn gestoken! http://www.nhnieuws.nl/nieuws/204736/mannen-bekeurd-voor-vernielen-vogelnesten-op-eilandje-in-eemmeer-enorme-ravage
Citeer
+2 #2 Dirk Prop 23-04-2017 10:29
Het gaat om andere karpervissers dan de vorige keer.
Vier mannen hebben hun tentjes in de kokmeeuwenkolon ie opgezet en hebben hier overnacht.
Er zijn 323 nesten van kokmeeuw en zwartkopmeeuw volledig verstoord en deels vertrapt. Plus diverse andere soorten. De bordjes waarop staat dat het eiland niet betreden mag worden zijn door de mannen verbrand.
Natuurmonumenten/SBB en de politie nemen deze zaak hoog op. Er is sprake van een ernstig milieudelict met vernieling en er is dan ook geen sprake van dat deze mannen er met een bekeuring van af komen. De zaak ligt nu bij het openbaar ministerie.
Citeer

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen

Programmakalender

Uitgelicht

Nieuwsbrieven groene Gooise organisaties

In de infoschuur werken zeven groene organisaties samen, waaronder onze Vogelwerkgroep. Bij al deze organisaties verschijnen regelmatig nieuwsbrieven. Hoe je je kunt abonneren op deze nieuwsbrieven vind je hier.

 

Banner

De banner boven de website wisselt maandelijks. Bekijk hier de vorige banners en lees hoe je je eigen foto in kan zenden. Wil je ook een foto inzenden, zorg er dan voor dat de foto 1200px breed is en 275px hoog.

 

Bert Roelofs

ransuil2BR

Alle colums van Bert Roelofs, die eerder zijn gepubliceerd in de Korhaan zijn hier op de website te lezen. De laatst toegevoegde columns gaan over Brandgans Goudvink, Kraanvogel, Kwak, Ransuil en Waterhoen.

 

 IJsvogels

Klik hierDe ijsvogelwerkgroep van Jelle Harder heeft een DVD gemaakt "Broedwanden maken voor ijsvogels". Meer informatie over de DVD en hoe je deze kunt bestellen vind je hier. Op die pagina staat ook de IJsvogelhandleiding. Voor het opvoeren of raadplegen van actuele waarnemingen klik je op de button hiernaast. Onder het kopje waarnemingen zie je het tijdstip van de laatste waarneming.

 

Meld je aan als lid

U kunt zich hier op eenvoudig wijze aanmelden als lid. U ontvangt dan vier maal per jaar ons verenigingsblad de Korhaan.

 

Vogelringstation

ijsvogels 1

Het ringstation heeft zijn verslag van het najaar van 2014 gepubliceerd. Opnieuw een interessant vangperiode bij het vangstation aan het Gooimeer. Alle rapporten zijn hier te lezen.

 

Waarnemingen

Waarnemingen in het Gooi en omstreken bekijken en opvoeren:

waarneming.nl

 

 Waarnemingen van de 14 daagse Eempoldertellingen:

Eempoldertellingen

Laatst bijgewerkt:05-11-2018 08:45

 

 Waarnemingen in het plasje bij de Maatpolder:

Plasje Maatpolder

Laatst bijgewerkt:08-04-2018 16:46

 

IJsvogel koekoek torenvalk
Melden   Melden
Overzicht Overzicht Overzicht
SoortAantalLaatste
IJsvogel197406-11-2018 11:20
Koekoek11304-08-2017 17:24
Torenvalk703-04-2018 00:02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

Onze Nieuwsbrief wordt ongeveer 1 maal per maand via mail verzonden. De nieuwsbrief bevat wetenswaardigheden waaronder ook de bijeenkomsten die op stapel staan. Heel handig voor degenen die niet dagelijks deze website bekijken en toch op de hoogte willen blijven van de activiteiten van de werkgroep. U kunt zich op de nieuwsbrief abonneren door uw naam en mailadres op te geven. En wilt u de nieuwsbrief opzeggen dan gaat dat ook net zo gemakkelijk via een knop onderaan de nieuwsbrief.

Reacties

 • Cursussen

  Niek Wieringa 31.10.2018 10:05
  Graag geef ik op voor de voorjaarscursus 2019 mevr. Wieringa de Waard tel 06-53974911 adres Zoddeland ...

  Lees meer ...

   
 • Cursussen

  Francis Bakker 22.10.2018 14:12
  Dag Harm, De Voorjaarscursus start op dinsdag 5 maart 2019, duurt 6 weken en de tussenliggende weekends ...

  Lees meer ...

   
 • Cursussen

  Harm 22.10.2018 11:23
  Hallo, weten jullie al wanneer er een voorjaarscursus is? Of is er een wachtlijst zodat ik te horen krijg ...

  Lees meer ...