Inloggen

banner 3origineel20170118

bannerzeearend


karpervissersEnkele karpervissers hebben de kolonie lepelaars op de Natte Hond verstoord. Zij hebben hier in april herhaaldelijk met bootjes gevist en zelfs hun tent bij de kolonie opgezet. De lepelaars hebben deze plek inmiddels verlaten. De schade die deze vissers hebben aangericht is aanzienlijk.

De eilandjes, die gezamenlijk de Natte Hond worden genoemd, naar voorbeeld van het veel oudere eiland de Dode Hond dat even verderop ligt, hebben een enorme aantrekkingskracht op vogels.

*** Update 22-04-2017: ook meeuwenkolonie verstoord.

Dit is te danken aan de voedselrijkdom in het water en de aangrenzende Eempolder, maar vooral ook aan de rust die er tot nu toe heerste. Als je over de Stichtse Brug rijdt dan zie je de eilandjes ten oosten van de A27 liggen.  Als je geluk hebt dan scheert er net een Bruine Kiekendief langs, achtervolgd door duizenden kokmeeuwen die hier in grote getale broeden. Vanuit de auto niet direct zichtbaar maar in de wolk meeuwen zitten ook diverse andere meeuwensoorten waarvan de Zwartkopmeeuw wel de meest bijzondere is. Ook broeden er Visdieven in wisselende aantallen. In het Eemmeer zijn volop visjes om straks aan hun jongen te voeren, maar hun nestjes met eieren op de kale grond zijn kwetsbaar en verdienen onze bescherming.

lepelaar 20160714 1267841679Tot ieders verbazing hebben zich drie jaar geleden ook lepelaars op de eilandjes gevestigd. Deze soort broedde tot 25 jaar geleden in het Naardermeer en zijn toen door predatie van vossen vertrokken uit het Gooi. Definitief, zo leek het, tot de vogels ruim 20 jaar later de Natte Hond verkozen als hun nieuwe broedplaats. En het bevalt de lepelaars blijkbaar goed want de aantallen zijn jaarlijks toegenomen. Het zijn echter niet alleen de broedvogels die dit gebied zo uniek maken. Er pleisteren ook vele 10.000-den trekvogels die hier een plaats vinden om te rusten en te overnachten. Ga eens op een vroege ochtend aan de rand van het gebied staan en je ziet een komen en gaan van vogels. Ongeveer 20.000 Smienten keren terug van hun foerageergebieden en strijken neer in het Eemmeer om er de rest van de dag dobberend door te brengen. Het is grappig dat er in alle vroegte een soort wisseling van de wacht plaatsvindt want meer dan 10.000 Kol- en Brandganzen hebben hier zojuist de nacht doorgebracht en ze stijgen in het ochtendgloren op naar de weilanden in de Eempolder. 

casarcaHet best wordt de speciale waarde van dit gebied misschien aangetoond door de Casarca. Deze kastanjebruine eend verblijft  hier in de maanden juli en augustus met meer dan 500 exemplaren. Bijna de hele Noord- en Middeneuropesche populatie wordt in de ruitijd als een magneet naar dit gebied toegetrokken. Het lijkt misschien onwaarschijnlijk dat deze zeldzame vogels bijna 1000 kilometer vliegen om hier bij ons neer te strijken. Het heeft daarom de interesse van biologen getrokken en op initiatief van Ruud van Beusekom is het fenomeen onderzocht. Dit  onderzoek heeft bevestigd dat vogels zelfs vanuit Zwitersland naar ons Eemmeer vliegen om in alle rust hun verenkleed te wisselen. Deze rust is dus sinds kort verstoord met de lepelaars als eerste slachtoffer. Wie weet hoeveel andere broed- en trekvogels er nog zouden volgen indien Jan Roodhart, de beheerder van Natuurmonumenten niet snel tot actie was overgegaan nadat hij de signalen had ontvangen over de illegale betreding van de eilandjes. Een bevoegd opsporingsambtenaar is aangeschakeld om de vissers te verbaliseren.

Vaak argumenteren sporters dat ze hun sport graag in de vrije natuur beoefenen vanwege de natuurbeleving, maar als je je tent bij een lepelaar kolonie neerzet, dan valt te twijfelen aan de diepgang van die beleving. De indruk bestaat dat deze bij sportvissers is gefixeerd op de lengte en gewicht van de vissen die naar boven worden gesleurd. Ook al is het negatief profileren van beoefenaren van bepaalde takken van sport misschien te generaliserend en stigmatiserend, in ieder geval is dit keer het tokkie-achtig imago van karpervissers op een pijnlijke manier bevestigd. Enfin, er zijn extra borden geplaatst en wie weet is er toch enig besef bij de karpervissers doorgedrongen dat het geen pas geeft dat enkelingen in het kader van hun hobby de natuur zo ernstig schade toebrengen. De lepelaars vliegen er nog rond dus er is nog hoop dat de vogels zich opnieuw zullen vestigen en dat dit unieke gebied van verdere verstoring gevrijwaard zal blijven.

 

Dirk Prop

 

 

Update 22 april 2017

De hoop die in de laatste regel is uitgesproken is helaas geen waarheid geworden.

Hieronder een foto van karpervissers op 22 april in de kokmeeuw-/zwartkopmeeuwkolonie. De kolonie is vollegig verstoord. Er is een aanklacht tegen de mannen ingediend.

Zie ook http://www.nhnieuws.nl/nieuws/204736/mannen-bekeurd-voor-vernielen-vogelnesten-op-eilandje-in-eemmeer-enorme-ravage

karpervissers in kokmeeuwen kolonie