Inloggen

banner 3origineel20170118

bannerschapen2

koekoek2kleinHet is niet de eerste keer dat de koekoek vogel van het jaar is, alleen was het toen regionaal en alleen binnen het onderzoekgebied van de eigen Vogelwerkgroep. Het jaar waarin de aandacht voor deze door zijn roep opvallende vogel werd gegenereerd was 2010. Het initiatief sloeg aan en werd een groot succes.

Maar liefst 286 waarnemingen werden verzameld door 122 waarnemers. Een berekening om vast te stellen om hoeveel territoria het dan zou gaan leverde 39 broedparen op. Het werkelijke aantal zal hoger zijn geweest, maar hoeveel zal nooit duidelijk worden, omdat geen echte op de koekoek gerichte territoriumkartering is uitgevoerd. In onze eigen avifaunapublicatie ‘Vogels tussen Vecht en Eem’ uit 1987 komen we nog tot de kwalificatie vrij talrijke broedvogel, ofwel minimaal 251 broedparen.

koekoekgrUit landelijke broedvogelinventarisaties blijkt, de stand van de koekoek al tientallen jaren achtereen terugloopt. De oorzaken daarvan zijn niet duidelijk. Waarschijnlijk gaat om een combinatie van factoren, waarbij klimaatverandering een belangrijke rol zou kunnen spelen. Sovon Vogelonderzoek Nederland en Vogelbescherming Nederland hebben daarom hun krachten gebundeld en 2017 uitgeroepen tot het jaar van de koekoek. Speerpunt is een zoektocht naar de leemten in kennis over de koekoek. Verder door veel publiciteit belangstelling te wekken voor het wel en wee van de soort.

Als coördinator voor het werkgebied van de Vogelwerkgroep fungeert Dick Jonkers. Iedereen wordt opgeroepen om waarnemingen van koekoeken in ons verspreidingsgebied te melden via onze website. Ga hiervoor rechtstreeks naar deze invoerpagina.

Een overzicht van de eerder ingevoerde waarnemingen kun je hier opvragen.

 

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen