Inloggen

banner 3origineel20170118

bannerschapen2

merelklDe afgelopen week zag ik verschillende berichten over een dramatische afname van het aantal merels. Daarbij werd uiteraard verwezen naar het Usutu virus dat onze merels bedreigt. Veel mensen blijken te melden dat het aantal merels dat ze zien de afgelopen maanden drastisch afgenomen is.

Het is natuurlijk niet uit te sluiten dat de merelstand echt in elkaar stort. Er is echter een andere verklaring mogelijk.

In deze tijd van het jaar maken de merels de rui door. De vogels kunnen in die periode minder goed vliegen en daarom proberen ze om minder op te vallen. Bij de Eempoldertellingen tellen we elke veertien dagen alle vogels. Als we kijken naar de verdeling van het aantal waargenomen merels over het jaar dan zien we dat in augustus en september de aantallen terugvallen tot ongeveer een achtste van die in mei en december. Zoals men in bijgaande grafiek kan zien gebeurt dit elk jaar weer is dit dus zeker geen toevallig verschijnsel.

grafiekmerel

Gemiddeld aantal waargenomen merels in de loop van het jaar voor drie periodes van zes jaar in de westelijke Eempolders.

 

Mensen die constateren dat ze de laatste maand veel minder merels zien hebben ongetwijfeld gelijk. Het is echter de vraag of dat aan het Usutu virus moet worden toegeschreven. Het is waarschijnlijk dat over enkele maanden het aantal merels dat ze zien weer sterk zal toenemen. Als de aantallen dan laag blijven heeft het virus kennelijk echt toegeslagen, maar nu is het nog te vroeg om conclusies te trekken.

 

Jan Mooij 

Reacties   

0 #1 Dirk Prop 09-09-2017 12:26
Het item van het Usutu virus was deze week ook in het journaal. Om de ernst van de situatie te onderstrepen legde een ervaringsdeskun dige uit, dat hij normaal altijd 's avonds merels hoorde zingen, maar dat dit geluid verstomd was. Blijkbaar wist deze man niet (en niemand van de journaal redactie) dat merels in deze tijd van het jaar nooit zingen.
Citeer
0 #2 Ricardo van Dijk 11-09-2017 08:43
Op 4 augustus vond ik in de buurt van mijn werk in Lelystad een dode merel onder verdachte omstandigheden. Niet in de buurt van een gevel, geen sporen van een aanval van een kat of iets dergelijks en vers dood. Ik heb deze vogel ingezonden volgens het protocol dat je op de site van SOVON kunt teruglezen.
Deze merel bleek inderdaad het Usutu-virus te hebben. Na enige tijd ontving ik een keurig autopsie-rappor t.
Citeer
0 #3 Ricardo van Dijk 11-09-2017 08:53
Enkele gegevens uit dat rapport (ik moet dit in stukjes opkippen, het forum staat geen lange berichten toe)
Final Diagnosis
Merel, jong volwassen, mannelijk, met geringe tot matige bespiering, geen vetreserves. Splenitis, myocarditis.
PCR Usutu virus: positief.
Interpretation
De ingestuurde merel is een jong volwassen, mannelijk, met geringe tot matige bespiering, en geen vetreserves.
De merel is doodgegaan door ontstekingen. Het dier had een ontsteking van de milt en een hartontsteking. De ontstekingen zijn veroorzaakt door het usutuvirus.
De PCR test voor het usutuvirus is uitgevoerd door Erasmus MC.
Test Results
Diersoort: merel
Citeer
0 #4 Ricardo van Dijk 11-09-2017 08:55
Ringnummer/ID/T ag: geen
Leeftijdscategorie: jong volwassen
Gewicht: 90 gram
Geslacht: mannelijk
Kadavertoestand: matige autolyse
Bespiering / voedingstoestan d: geringe tot matige bespiering, geen vetreserves
(Bij)schildklieren: 1mm diameter
Longen: gering vochtig
Coeloom/Overige interne organen
(Klier/spier) Maag: kliermaag: leeg; spiermaag: leeg
Duodenum/ pancreas: gering gevuld met dunne groene inhoud;
Jejunum / ileum: gering gevuld met dunne groene inhoud
Citeer
0 #5 Ricardo van Dijk 11-09-2017 08:56
Colon: gering gevuld met dunne groene inhoud
Milt: 2x0,3x0,3 cm
Milt: hyperemie, hyperplasie van de witte pulpa, verspreid steeds ijzerpigment beladen macrofagen, aanwijzing voor necrose in de gebieden van de ellipsoïden.
Lever: enige fibrosering met rondkernige infiltraten periportaal, steeds enig ijzerpigment in de Kupfferse stercellen,
geringe vacuolisatie van hepatocyten.
Hart: enige rondkernige infiltraten epicardiaal en veel geringere mate lokaal in de hartspier zelf.
Schildklier: hyperemie in de omgeving met enige rondkernige infiltraten.
Bijschildklier: hyperplastisch.
Cerebellum: geringe rondkernige perivasculaire cuffing.
Pancreas: erg autolytisch, geen infiltraten.
Duodenum: geringe aantallen waarschijnlijk plasmacellen in de lamina propria.
Nier: lokaal zeer geringe met vaten geassocieerde voornamelijk plasmacellulair e infiltraten interstitieel,
hyperemie.
Citeer
0 #6 Ricardo van Dijk 11-09-2017 08:56
Kliermaag: deels autolytisch.
Spiermaag: vrij veel eiwithoudend materiaal basaal in de klierbuizen, geringe plasmacellulair e infiltraten
interstitieel in de mucosa.
Lever: hyperemie, enige voornamelijk rondkernige infiltraten met mogelijk enige necrose periportaal, lokaal fibrosering met wat uitgebreidere infiltraten en ductulaire hyperplasie periportaal.
Long: hyperemie en oedeem, focaal necrose in de gebieden van de luchtcapillaire n met enige gemengde
rondkernige en polymorfkernige ontstekingsreac tie. Elders interstitieel met vaten geassocieerd geringe
plasmacellulair e infiltraten.
Cerebrum: lokaal enige marginalisatie van heterofiele granulocyten in vaten.
Virology
PCR Usutu virus: positief.
Citeer
0 #7 Ricardo van Dijk 11-09-2017 08:57
HC lever: gering ijzer pigmenten, enkele macrofagen
HC milt: enkele heterofiele granulocyten
HC long: oedeem, enkele granulocyten, macrofagen, enkele extracellulaire staafvormige bacteriën
HC darm: te veel bacteriën (verschillende soorten)
Natief darm: geen aanwijzingen voor parasieten
Citeer
0 #8 Dirk Prop 11-09-2017 20:15
Interessant, Ricardo.
En... ik heb naar aanleiding van je reactie de toegestane lengte van een reactie vertienvoudigd.
Citeer
0 #9 vos 06-10-2017 12:41
geen merel meer te bekennen in mijn Hilversumse wijk - 1213LM. Het virus heeft hier keihard toegeslagen.

Gisteren een doodzieke mannetjesmerel gezien - in elkaar gedoken, nauwelijks bewegend. Dit artikel houdt een slag om de arm... Het is echter duidelijk dat het Usutu-virus wel degelijk rondwaart. Benieuwd hoe het komend voorjaar zal zijn
Citeer
0 #10 Dirk Prop 05-01-2018 18:33
Om 7 uur zat een merel in de tuin te zingen. Er is dus in elk geval 1 merel die het heeft overleefd.
Citeer
0 #11 Trix Maltha 09-01-2018 17:12
Gisteren, 8 januari deed een mannetjesmerel zich tegoed aan de appeltjes van de malus sentinel in mijn tuintje grenzend aan vm begraafplaats De Hof in Hilversum.
Citeer
0 #12 M. Houthuijzen 26-05-2019 21:42
Volgens mij is sinds vorig jaar na de zomer en dit jaar duidelijk de merel populatie afgenomen. Het betreft hier een wijk in Bussum, vlakbij de Bussummer Hei.
Eerverleden najaar lag er al langer dode merel, zijn pootjes in loopstand, op zijn zij. Heb met de Vogelbeschermin g gebeld en dat doorgegeven. Vaak valt een merel met het Usutu virus zomaar om. Omdat het geen 'vers' kadaver was, zij de persoon van de Vogelbeschermin g, dat het geen Usutu virus geweest hoefde te zijn. Normaal liggen dode vogels met hun pootjes omhoog. In ieder geval hoor ik bijna geen merels hier.
Citeer

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen