Inloggen

banner 3origineel20170118

bannerschapen2

wintertaling3Vanaf 1973 worden elke 14 dagen de vogels in de westelijke Eempolder geteld. Op basis van de resultaten schrijft Jan Mooij elke zes jaar een rapport over de recente ontwikkelingen. Zojuist is het rapport verschenen over de periode van 2009-2014.  Per soort  worden de trends besproken veelal met grafieken die treffend laten zien welke verschuivingen zijn opgetreden gedurende de bijna 50 jaar. De afgelopen zes jaar springen vooral de brandganzen en grauwe ganzen er uit, maar ook veel andere soorten laten grote veranderingen zien. Zo zien we bij de kleine zwaan een sterke achteruitgang en ook de nijlgans neemt af, in tegenstelling tot de andere ganzensoorten.

vogelsindewestelijkeeempoldersHet is waardevol dat de aantalsveranderingen op zo’n consequente manier worden gemonitord door de werkgroep Eempoldertellingen en zeer te prijzen dat Jan Mooij de cijfers analyseert en regelmatig de conclusies publiceert. Het rapport is hier: pdfhier te lezen (grootte is  27 Mb).

 

Meer informatie over de werkgroep Eempoldertellingen staat hier. Op deze pagina zijn ook de monografieën van Jan Mooij te vinden waarin de ontwikkelingen van een specifieke soort of soortgroep bespreekt.

 

De meest actuele resultaten van de tellingen zijn hier te zien.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen