Inloggen

banner 3origineel20170118

bannerzeearend

LionsclubLions Club Hilversum heeft tot doel hulp en bijdragen te leveren daar in de samenleving waar dat nodig is, met de nadruk op lokale doelen. Dit jaar behoort de Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken tot een van de drie gelukkige partijen die een financiële bijdrage mogen ontvangen. De andere twee zijn Stichting Leergeld en Hospice Kajan.

Het thema dat afgelopen jaar door Mark Eising, President van Lions Club Hilversum, is gekozen en in 2017/2018 centraal stond bij de Lions Club is (Vogel)vlucht. Het betreft de vlucht van zowel mensen, met name de actuele schrijnende situatie rond de vluchtelingen-crisis in Europa, als van vogels met hun fascinerende migratie (vlucht) van honderden mil-joenen vogels die zich elk jaar opnieuw voltrekt.

In het kader van dit thema heeft de Roofvogelwerkgroep een lezing bij de Lionsclub gege-ven.

Maandag 25 juni jl. vond de feestelijke uitreiking plaats in ‘s-Graveland. President Mark Eising, een bekend lid van onze vogelwerkgroep, verraste Harry de Rooij en Hanneke Se-vink die namens de Vogelwerkgroep de bijdrage in ontvangst mochten nemen. Maar liefst 2500 euro!!

uitreiking

Het geld zal worden besteed aan het DNA onderzoek van Boomvalken, een soort die ook in ons gebied sterk onder druk staat. Om te beginnen is aan de hand van het DNA de sekse van de vogel te bepalen, die dan gekoppeld kan worden aan biometrie (zoals vleugellengte en pootdikte) en aan bijvoorbeeld het verenkleed. Daarnaast hopen we meer inzicht te krij-gen in de genetische variatie en verwantschap onder de boomvalken.


LIONS CLUB HILVERSUM, hartelijk dank voor deze genereuze bijdrage!!

 

Hanneke Sevink