Inloggen

banner 3origineel20170118

bannerschapen2

gelekwikDe werkgroep weidevogelbescherming zorgt samen met de plaatselijke boeren dat de westelijke Eempolders als broedgebied geschikt blijven voor weidevogels.  De neerwaartse trend die overal in de Nederland optreedt is weliswaar niet volledig te ontlopen maar dankzij diverse beschermingsmaatregelen blijven de weidevogels vooralsnog behouden in onze Eempolder, en zelfs in respectabele aantallen : Kievit 161 nesten, Grutto 69 nesten, Scholekster 24 nesten en Tureluur 24 nesten.  Jaarlijks maakt de werkgroep een rapport met de resultaten . Het is een interessant verslag dat duidelijk maakt dat het succes niet vanzelf aan komt waaien maar dat dit alleen lukt dankzij een grote inspanning van alle vrijwilligers en aangesloten boeren. Het rapport van Gert Bieshaar en Ger-Jan van Loenen is  docxhier. te lezen.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen