Inloggen

banner 3origineel20170118

bannerslangenarend

gruttokl
De resultaten van de broedvogelinventarisatie van vijf reservaatgebieden langs de Eem zijn gepubliceerd en  pdfhier te lezen. Het is de langste reeks broedvogeltellingen binnen ons  werkgebied. Hiermee heeft Marc van Houten een grote prestatie geleverd die een schat aan informatie heeft opgeleverd in de jaarlijkse rapporten. Behalve de kwantitatieve gegevens behandelt Marc de aspecten die van de invloed zijn op broedvogelsamenstelling. In 2018 is met name de hoge predatie een factor van belang.
Marc schrijft: 
In twintig jaar broedvogel inventariseren in binnen- en buitendijkse terreinen langs rivier de Eem heeft predatie in 2018 voor het eerst op grote schaal plaatsgevonden.
Met name in de Buitenvaart Noord en –Zuid en de Zwarte Noord was het broedseizoen dramatisch voor de weidevogels. Dit was te wijten aan de enorme predatiedruk. Predatie is niets anders dan het opeten van eieren en kuikens van, in dit geval, weidevogels door roofdieren. Hoogstwaarschijnlijk was dit een gevolg van de muizenplaag van 2017. Grote worpen en weinig sterfte in de winter leidden tot grote aantallen marterachtigen. Nadat de muizenpiek over was gingen de predatoren over op weidevogeleieren en –kuikens. Dit resulteerde uiteindelijk in de drie genoemde gebieden in een rampzalig broedseizoen, van bijna alle weidevogelsoorten werden veel te weinig jongen groot.
 
Een interessante theorie en we wachten af of 2019 succesvoller wordt voor de broedvogels nu het aantal muizen laag is en vermoedleljk het aantal predatoren navenant is afgenomen.
 
Kievit hermelijn
 
Op verzoek van Natuurmonumenten wordt de Buitenvaart Noord al twintig jaar onafgebroken op broedvogels geïnventariseerd. Buitenvaart Zuid ten westen van de Eem en Zwarte Noord, Bruggematen en Wolkenberg ten oosten van de rivierzijn vanaf 2005, 2006, 2008 en 2009 meegenomen.
Het rapport van 2018 is  pdf hier te lezen. De rapporten van de voorgaande jaren zijn te vinden in de lijst met alle door de VWG gepubliceerde rapporten.