Inloggen

banner 3origineel20170118

bannerslangenarend

grutto3In 2019 heeft Marc van Houten de vijf binnen- en buitendijkse terreinen van Natuurmonumenten langs rivier de Eem ge├»nventariseerd op broedvogels. De telling maakt deel uit van een langjarige reeks. De broedvogelsamenstelling kent de laatste jaren een vrij stabiel beeld. Sommige soorten, waaronder de grutto, laten zelfs een toename zien. Marc stelt echter ook vast dat predatie met name in Buitenvaart Noord hoog is. Het rapport is pdf hier te lezen.