Inloggen

banner 3origineel20170118

bannerslangenarend

actieplanDe stikstofcrisis raakt iedere inwoner van onze provincie. Om vergunningverlening voor nieuwe activiteiten mogelijk te maken, is het van belang om de uitstoot van stikstof snel te verminderen. Daarom is door een aantal milieu partijen een actieplan opgesteld.
Door samen de schouders onder het actieplan te zetten en als alle partijen hun bijdrage leveren ontstaat weer perspectief voor de toekomst. Het actieplan is pdfhier te lezen.
Opgesteld door Natuur en Milieufederatie Noord-Holland, Landschap Noord-Holland, Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland, IVN en Natuurmonumenten,  samen met Staatsbosbeheer.