Inloggen

banner 3origineel20170118

bannerslangenarend

boerenzaluwenNa 17 jaar de werkgroep zwaluwen te hebben gecoördineerd, vindt Dick Jonkers dat de tijd gekomen is om zijn rol over te dragen aan een opvolger. Affiniteit met zwaluwen is vereist, dus wat dat betreft komen al onze leden in aanmerkingen. Uiteraard zul je het eerste jaar alle ondersteuning krijgen. Als het je iets lijkt, neem dan contact op via telefoon of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. om het te bespreken. Om een indruk te krijgen van de activiteiten kun je na de afscheidsbrief van Dick aan de deelnemers van de werkgroep lezen.

 

 

 

Beste zwaluwenonderzoeker,


Enige tijd geleden heb ik al aangegeven, dat ik i.v.m. mijn gezondheid op de Algemene Ledenvergadering zal aftreden als coördinator van de Werkgroep Zwaluwenonderzoek. De nadruk van het onderzoek lag daarbij op de huiszwaluw. Met het monitoren van deze soort heb ik mij 19 jaar beziggehouden. Onder andere voor de huiszwaluwen hebben we door onze activiteiten als tellers, voorlichters en beschermers het een en ander kunnen betekenen voor de broedparen in het gebied tussen Vecht en Eem. Naast de aandacht voor natuurlijke nesten was die er ook voor kunstnesten, die op de de markt waren gekomen. Zij leverden een bijdrage aan de versterking van de stand. Bij geplaatste zwaluwtillen is het bezettingspercentage nog steeds laag. Wie weet wordt dit groter en moeten we geduld hebben. Dat geldt eveneens voor de dit jaar aangebrachte kunstnesten onder de A27 bij de Stichtse Brug; die activiteit kreeg veel aandacht in de pers. Wanneer dit experiment slaagt ligt heel Nederland open voor deze voorzieningen. Rijkswaterstaat(RWS), Provinciale Waterstaat ( PWS), gemeenten en andere gebruikers van ogenschijnlijk voor huiszwaluwen geschikte bruggen en leefgebieden zullen dan hopelijk het goede voorbeeld gaan volgen met deze bijzondere nestelhulp. De huiszwaluw heeft die nodig, want hij staat als een gevoelige soort vermeld op de Nederlandse Rode Lijst. Mijn laatste verslag over het wel en wee van de soort in 2019 verschijnt in het eerste nummer van De Korhaan in 2020.
Een tweede soort, die begeleid wordt door de Vogelwerkgroep is de oeverzwaluw. De aanwezigheid van deze holenbroeder in het onderzoekgebied werd al in 1905 (!) gemeld. Toen was er een kolonie op de vuilnisbelt bij de Hilversumse Meent. Jaarlijkse tellingen van het aantal broedparen vinden plaats sinds 1977, ofwel 42 jaar. De resultaten zijn altijd gepubliceerd , o.a in De Korhaan. De natuurlijke wanden worden ieder jaar afgestoken en oude nestholten worden uitgeboord, schoongemaakt en opgevuld met aarde. Bij betonnen kunstwanden worden alleen de drie laatst genoemde handelingen uitgevoerd. Bij alle wanden wordt er voor gezorgd dat de aanvliegroutes zijn ontdaan van opgeschoten begroeiing. De broedparen van de oeverzwaluwen worden, net als die van de huiszwaluw geteld. Bovendien worden de oeverezwaluwen in elke kolonie geringd en worden in het kader van een ander onderzoek parasieten verzameld.
Het aantal broedparen van de boerenzwaluw wordt niet gevolgd. Wel wordt voorlichting gegeven, gevraagd of ongevraagd advies verstrekt en hulp geboden. Een nieuwe loot aan de stam is het project ‘Boerenzwaluwen onder de brug’. Hierbij wordt geprobeerd nestkastjes of planken onder bruggen aan te brengen. Deze maatregel bevordert het aantal broedparen. In de Eempolders is het project geslaagd. Er is nu overleg met het Goois Natuurreservaat en de gemeente Huizen over het aanbrengen van de hiervoor genoemde nestgelegenheid.
De gierzwaluw is wel altijd in de aandacht geweest en er was wisselend contact met Gierzwaluwbescherming Nederland. Tussen de bedrijven door werd geprobeerd ook het een en ander voor de gierzwaluwen te betekenen. De inspanningen zijn ondermaats gebleven. Het was lap- en stopwerk en het bleef helaas tussen de bedrijven door werken. De oorzaak was tijdgebrek en ik heb mij dit aangetrokken. Het wordt hoog tijd dat er een initiatief wordt genomen om deze kwetsbare stadsvogel op de kaart te zetten. We hebben geen idee hoe het er met hem voorstaat. Wie nemen initiatieven voor een werkgroep gierzwaluwen?
Dat was het dan. Door mij zal geprobeerd worden op allerlei wijzen op de achtergrond actief te blijven. Het bovenstaande relaas over mijn bijdragen aan het zwaluwenwerk kon alleen maar tot stand komen door voortdurende hulp. Daar ben ik jullie allemaal zeer dankbaar voor. Chapeau! Zonder dit alles had dit niet gekund en was ik nergens geweest.
Tot ziens op een van de activiteiten van vogelwerkgroep.

 

Hartelijke groet,

Dick