Inloggen

banner 3origineel20170118

bannerslangenarend

Grote Karekietkl1Er is veel te doen naar aanleiding van het “Gebiedsakkoord Oostelijk Vechtplassen”. Hoofddoel van het akkoord is herstel van natuur en waterkwaliteit. Helaas staan er in het akkoord ook ene aantal projecten die schadelijk zijn voor deze doelstellingen. Over deze plannen voor meer recreatievaart en vaarverbindingen hebben we eerder al geschreven.
Om de natuurdoelen te bereiken zijn ook verschillende wegen te bewandelen. Vanwege de coronacrisis is het in groepen bespreken van de ideeën nu niet mogelijk. De gemeente Wijdemeren vraagt nu in een enquête (https://www.wijdemeren.nl/moerasvogels) de mening en ideeën van bewoners over herstel en inrichten van deelgebieden voor moerasvogels.  

De enquête is in de plaats gekomen van een informatieavond welke om begrijpelijke reden is komen te vervallen.
Leden van de Vogelwerkgroep woonachting in Wijdemeren of omgeving kunnen de enquête invullen. Het eerste deel bestaat uit een toelichting op de diverse natuurherstel mogelijkheden en deelgebieden. In de enquête kan vervolgens uit drie soorten maatregelen gekozen worden. Vervolgens kan in de enquête aangegeven worden in welke vijf deelgebieden dit dan uitgevoerd zou moeten worden.
Het kost wel enig inlevingsvermogen in de situatie ter plaatste en de ecologische aspecten, maar dit is een serieuze kans om jouw mening over het herstel van deze mooie gebieden te geven. Vanzelfsprekend gaan wij ervan uit, dat je hierbij de kansen voor de meest kwetsbare een bedreigde moerasvogels voorop stelt. Denk hierbij aan schuwe verstoringsgevoelige vogelsoorten, zoals roerdomp, woudaapje, purperreiger en zwarte stern. Daarmee is ook herstel van grote karekiet, snor, porseleinhoen en andere moerasvogels mogelijk.

Piet Spoorenberg en Rob van Veen zijn de laatste jaren nauw betrokken bij het veelomvattende gebiedsakkoord om waar mogelijk de belangen van de vogels te vertegenwoordigen.
Kom met vragen als je deze hebt of als je belangstelling hebt om hier ook een steentje in bij te dragen.

Grotekarekiet2