Inloggen

banner 3origineel20170118

bannerslangenarend

ALVBeste leden,

In verband met de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan hebben we al eerder moeten besluiten om de algemene vergadering van 19 maart j.l. voor onbepaalde tijd uit te stellen.

Afhankelijk van de ontwikkelingen en de dan geldende maatregelen rondom het coronavirus, hopen wij in de loop van mei een besluit te kunnen nemen over een datum voor de algemene ledenvergadering na de zomer.

Vooruitlopend op de behandeling in de algemene ledenvergadering, zal het bestuur zo veel als mogelijk handelen conform het opgestelde jaarplan en begroting 2020.

Ook de voorgenomen herbenoeming van de aftredende bestuursleden en benoeming van nieuwe bestuursleden zal moeten wachten op goedkeuring door de ALV.

 

Tot dit moment zullen Piet Spoorenberg en Huub Casander hun werkzaamheden ad interim voortzetten. Per 19 maart heeft Ton van den Oudenalder zijn taken als bestuurslid (communicatie) beëindigd. De benoeming van Doortje van Dijk als zijn opvolger in het bestuur zal echter moeten wachten tot de algemene ledenvergadering. Tot die tijd zal Doortje echter taken op het gebied van communicatie van Ton overnemen en als adviseur aan het bestuur worden toegevoegd.

 

Houdt de website en de nieuwsbrief in de gaten voor nieuwe ontwikkelingen.

 

Wij wensen jullie allen een goede gezondheid toe

 

Het bestuur van de Vogelwerkgroep