Inloggen

banner 3origineel20170118

bannerslangenarend

ALVTot op heden hebben slechts 17 personen hun stem uitgebracht voor de Algemene Ledenvergadering naar aanleiding van de Nieuwsbrief van vorige week. Een magere respons op de bijna 1000 VWG leden, dus daarom nogmaals het verzoek om uw stem via mail uit te brengen. Na de ‘lees meer’ knop vind u ons volledige verzoek.

 

Beste leden,

In verband met de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan hebben we al eerder moeten besluiten om de algemene vergadering van 19 maart jl. voor onbepaalde tijd uit te stellen.

Vooruitlopend op de behandeling in de algemene ledenvergadering, heeft het bestuur al zo veel als mogelijk gehandeld conform het opgestelde jaarplan en de begroting 2020.
Ook de voorgenomen herbenoeming van de aftredende bestuursleden en benoeming van nieuwe bestuursleden wacht nog op goedkeuring door de ALV.
Tot dit moment zetten Piet Spoorenberg en Huub Casander hun werkzaamheden ad interim voort. Per 19 maart heeft Ton van den Oudenalder zijn taken als bestuurslid (communicatie) beëindigd. De benoeming van Doortje van Dijk als zijn opvolger in het bestuur zal echter moeten wachten tot goedkeuring door de leden. Tot die tijd neemt Doortje taken op het gebied van communicatie van Ton over en is als adviseur aan het bestuur toegevoegd.
De benoeming van een nieuw lid voor het Dineke Sluijters Vogelfonds wordt behandeld in de ALV van 2021.

Naar onze verwachting zal het dit jaar niet meer mogelijk zijn een normale ALV te houden.
Het bestuur vindt het niet raadzaam om de ALV naar volgend jaar te verschuiven. Daarom hebben wij besloten om de ALV op de volgende manier af te handelen:

Alle stukken die normaal vóór en tijdens de vergadering worden verstrekt staan nu op pdfhier.

Wij verzoeken de leden kennis te nemen van de stukken en hierop hun eventuele vragen en opmerkingen te geven. Dit kan naar het mailadres van de secretaris: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Wij zullen hier zo snel mogelijk op reageren en de vragen met antwoorden op de website bij verenigingsverslagen vermelden.

Verder vragen wij de leden om, ook weer via mail aan de secretaris, aan te geven of ze akkoord gaan met:
1) Jaarverslag en jaarrekening 2019
2) Decharge bestuur aan de hand van het verslag van de kascommissie
3) Benoeming van Hugo Weenen tot nieuw lid van de kascommissie
4) Herkiezen voorzitter Piet Spoorenberg
5) Herkiezen secretaris Huub Casander
6) Instemmen met aanstelling Doortje van Dijk als bestuurslid communicatie
7) Naamswijziging: Avifauna wordt Onderzoek en bescherming
8) Naamswijziging: Ledencontacten wordt Activiteiten
9) Goedkeuring aanvragen aan het Dineke Sluijters Vogelfonds

Je kunt simpel reageren door per nummer JA of NEE aan te geven. Bijv.: 1 JA, 2 JA, 3 JA, enz..

Vriendelijk verzoeken wij de leden om uiterlijk 1 juli 2020 te reageren via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Mocht je geen mailadres hebben dan kun je ook een brief sturen naar:
Secretaris VWG
Vlie 30
1273 WN Huizen

Houd de website en de nieuwsbrief in de gaten voor nieuwe ontwikkelingen.

Wij wensen jullie allen een goede gezondheid toe en hopelijk tot spoedig in het veld.
Het bestuur van de Vogelwerkgroep