Inloggen

banner 3origineel20170118

bannerslangenarend

dodezwaanOp allerlei plekken worden dode en stervende watervogels gevonden. Mocht je zelf zulke vogels aantreffen, dan is het is erg belangrijk om deze vogels te melden, zodat ze eventueel onderzocht kunnen worden op vogelgriep. Hiermee wordt een beter beeld verkregen van de geografische spreiding van het virus en van de verspreiding onder verschillende watervogelsoorten. Het melden van dode vogels kan via de websites van Sovon en het Dutch Wildlife Health Centre. Beide organisaties werken al jarenlang samen om vroegtijdig signalen van ongewone vogelsterfte op te vangen.In dit schematische overzicht (pdf) staat welke vogels waar moeten/kunnen worden gemeld en bij wie je moet zijn voor het laten opruimen van dode vogels.  

Als er drie of meer watervogels (zwanen, ganzen en/of eenden) op dezelfde plaats liggen, dan moeten deze worden gemeld bij het Landelijk Meldpunt Dierziekten van de NVWA via telefoonnummer 045-546 31 88.