Inloggen

banner 3origineel20170118

bannerschapen2

DodaarsDe parken van Huizen zijn op broedvogels geïnventariseerd door een aantal Huizenaren. Soorten die hier onder ander zijn aangetroffen zijn krakeend, ijsvogel, dodaars, appelvink, nachtegaal, bosrietzanger en rietzanger.

Gedurende het gehele jaar 2008 zijn de vogels geïnventariseerd in de volgende parken van de gemeente Huizen: Gooierhoofd, Bad Vilbel en het Stadspark. Hiervoor zijn op 15 data, over het hele jaar verspreid, tellingen uitgevoerd, waarbij alle parken zijn doorkruist.

In alle drie parken samen zijn in totaal 69 vogelsoorten aangetroffen waarvan 43 als broedvogel. In het Gooierhoofd zijn 59 soorten geteld, waarvan 33 als broedvogel, in het Stadspark 50 soorten waarvan 35 als broedvogel en in Bad Vilbel 28 soorten waarvan 26 als broedvogel. Het grote aantal niet-broedvogel soorten in het Gooierhoofd park is verklaarbaar vanwege de locatie van het park aan het Gooimeer, en daardoor een groter aantal wintergasten en trekvogels. Het Bad Vilbel park is het kleinste park zonder grote waterpartijen en weinig open gebieden, en heeft daarom waarschijnlijk de minste verscheidenheid aan vogels.

De stadsparken van Huizen hebben een bijzondere voornamelijk recreatieve avifaunische natuurwaarde, die met een aantal aanpassingen en beheersmaatregelen verder versterkt kunnen worden. Hiervoor worden een aantal aanbevelingen gedaan.

Het volledige rapport is pdfhier te downloaden.

 

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen