Inloggen

banner 3origineel20170118

bannerschapen2

grotekarekietkl.jpgAl negen jaar op rij worden de Loenderveense Plassen door de VWG op broedvogels geteld. Het gebied is rijk aan moeraszangvogels. In deze periode zijn opvallende veranderingen opgetreden. Grote en KleineKarekiet zijn sterk afgenomen. Het areaal waterriet is namelijk gekrompen door de foeragerende grauwe ganzen. Weidevogels daarentegen nemen jaarlijks toe evenals Kuifeend en Blauwborst.

De presentatie van Piet Spoorenberg op de bijeenkomst van de werkgroep broedvoels is hieronder te lezen:

Hieronder een overzicht met het aantal territoria in de periode 2004 - 2012

 

Broedterritoria200420052006200720082009201020112012Gem.
Baardman 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,67
Bergeend 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0,22
Blauwborst 0 2 0 1 1 1 1 3 5 1,56
Boerenzwaluw 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0,33
Boomkruiper 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0,11
Boomvalk 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0,22
Bosrietzanger 6 3 0 0 0 3 1 0 0 1,44
Bosuil 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0,33
Brilduiker 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0,11
Bruine  kiekendief 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0,11
Dodaars 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0,22
Fitis 20 22 19 20 20 22 16 17 18 19,33
Fuut 14 11 14 14 13 10 5 4 7 10,22
Gaai 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0,56
Gekraagde roodstaart 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0,11
Geoorde fuut 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,11
Goudvink 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,22
Grasmus 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0,11
Grauwe vliegenvanger 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0,11
Groenling 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,11
Grote bonte specht 0 0 1 1 1 0 3 0 5 1,22
Grote karekiet 13 25 20 16 10 6 5 4 3 11,33
Grote lijster 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0,11
Havik 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0,22
Heggenmus 0 0 0 2 3 4 3 0 0 1,33
Houtduif 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0,22
Houtsnip 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0,44
IJsvogel 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0,33
Kievit 0 0 0 3 2 0 2 4 7 2
Kleine karekiet 76 67 93 68 54 48 47 38 34 58,33
Knobbelzwaan 0 0 0 0 3 2 0 2 0 0,78
Koekoek 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3,67
Koolmees 3 8 4 4 6 6 4 5 8 5,33
Krakeend 1 0 0 1 0 2 0 0 1 0,56
Krooneend 0 0 0 0 1 0 3 0 3 0,78
Kuifeend 11 9 6 4 4 3 16 10 21 9,33
Meerkoet 16 8 10 13 13 13 11 9 10 11,44
Merel 15 17 10 13 17 24 4 12 12 13,78
Nachtegaal 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0,33
Nijlgans 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0,44
Pimpelmees 1 4 7 3 5 4 1 6 6 4,11
Purperreiger 1 1 12 14 15 3 2 2 0 6,86
Putter 5 8 2 0 0 0 1 0 0 1,78
Rietgors 35 39 39 42 40 37 42 36 29 37,67
Rietzanger 67 73 81 85 95 109 103 147 84 93,78
Roodborst 5 4 0 6 3 2 2 1 1 2,67
Snor 19 25 17 14 23 10 16 14 13 16,78
Spotvogel 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0,22
Sprinkhaanzanger 6 4 4 10 6 3 1 1 1 4
Staartmees 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0,22
Tafeleend 0 3 3 0 0 0 1 0 1 0,89
Tjiftjaf 33 24 14 29 30 23 22 31 27 25,89
Tuinfluiter 29 12 8 21 38 36 31 28 12 23,89
Tureluur 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0,56
Vink 9 7 8 7 8 3 4 9 13 7,56
Waterhoen 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0,22
Waterral 7 6 7 6 4 1 0 0 0 3,44
Watersnip 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,11
Wilde eend 2 0 3 4 3 2 2 3 6 2,78
Winterkoning 27 30 25 30 22 16 9 10 18 20,78
Witte kwikstaart 0 1 1 2 1 2 1 2 2 1,33
Zanglijster 5 7 3 6 9 4 2 2 3 4,56
Zwarte stern 0 0 10 10 11 26 0 13 13 9,22
Zwartkop 12 2 5 5 9 12 14 14 11 9,33
Totaal aantal territoria 450 431 436 459 482 446 383 435 398 437

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen