Inloggen

banner 3origineel20170118

bannerschapen2

Kaart LoenderveenDe Loenderveense Plassen worden al vanaf 2004 door onze werkgroep Broedvogels geïnventariseerd. In een eerder verschenen rapport over de periode van 2004-2008 is een aantal opvallende verschuivingen beschreven.

Het rapport is pdfhier te lezen.

We presenteren nu ook de meest recente resultaten t/m 2011. Hebben de trends zich doorgezet? Hieronder zijn de aantallen territoria per soort vermeld over de periode van 2004-2011.

Let op de afname van de Kleine en Grote Karekiet en de spectaculaire toename van de Rietzanger.

 

Broedterritoria20042005200620072008200920102011Gem.
Baardman 6 0 0 0 0 0 0 0 0,75
Bergeend 0 0 0 0 1 0 0 0 0,13
Blauwborst 0 2 0 1 1 1 1 3 1,13
Boerenzwaluw 0 0 0 0 0 1 1 0 0,25
Boomkruiper 0 0 1 0 0 0 0 0 0,13
Boomvalk 0 0 1 0 1 0 0 0 0,25
Bosrietzanger 6 3 0 0 0 3 1 0 1,63
Bosuil 0 0 1 0 0 0 1 0 0,25
Brilduiker 0 0 0 0 0 1 0 0 0,13
Bruine kiekendief 0 1 0 0 0 0 0 0 0,13
Dodaars 1 0 0 1 0 0 0 0 0,25
Fitis 20 22 19 20 20 22 16 17 19,50
Fuut 14 11 14 14 13 10 5 4 10,63
Gaai 0 0 1 0 1 1 0 1 0,50
Gekraagde roodstaart 0 0 0 0 0 0 0 1 0,13
Grasmus 0 0 0 0 0 0 0 1 0,13
Grauwe vliegenvanger 0 0 0 0 0 0 1 0 0,13
Grote Bonte Specht 0 0 1 1 1 0 3 0 0,75
Grote Karekiet 13 25 20 16 10 6 5 4 12,38
Grote Lijster 0 0 0 0 1 0 0 0 0,13
Havik 1 1 0 0 0 0 0 0 0,25
Heggenmus 0 0 0 2 3 4 3 0 1,50
Houtduif 0 0 1 0 0 0 0 0 0,13
Houtsnip 0 0 1 0 2 1 0 0 0,50
IJsvogel 0 0 0 0 1 2 0 0 0,38
Kievit 0 0 0 3 2 0 2 4 1,38
Kleine Karekiet 76 67 93 68 54 48 47 38 61,38
Knobbelzwaan 0 0 0 0 3 2 0 2 0,88
Koekoek 3 4 3 4 4 3 4 4 3,63
Koolmees 3 8 4 4 6 6 4 5 5,00
Krakeend 1 0 0 1 0 2 0 0 0,50
Krooneend 0 0 0 0 1 0 3 0 0,50
Kuifeend 11 9 6 4 4 3 16 10 7,88
Meerkoet 16 8 10 13 13 13 11 9 11,63
Merel 15 17 10 13 17 24 14 12 14,00
Nachtegaal 0 0 0 0 0 0 0 1 0,13
Nijlgans 1 1 0 0 0 0 1 0 0,38
Pimpelmees 1 4 7 3 5 4 1 6 3,88
Purperreiger 1 1 12 14 15 3 2 2 6,86
Putter 5 8 2 0 0 0 1 0 2,00
Rietgors 35 39 39 42 40 37 42 36 38,75
Rietzanger 67 73 81 85 95 109 103 147 95,00
Roodborst 5 4 0 6 3 2 2 1 2,88
Snor 19 25 17 14 23 10 16 14 17,25
Spotvogel 0 1 0 0 0 0 0 0 0,13
Sprinkhaanzanger 6 4 4 10 6 3 1 1 4,38
Staartmees 0 0 1 0 0 0 0 0 0,13
Tafeleend 0 3 3 0 0 0 1 0 0,88
Tjiftjaf 33 24 14 29 30 23 22 31 25,75
Tuinfluiter 29 12 8 21 38 36 31 28 25,38
Vink 9 7 8 7 8 3 4 9 6,88
Waterhoen 0 1 0 0 1 0 0 0 0,25
Waterral 7 6 7 6 4 1 0 0 3,88
Wilde Eend 2 0 3 4 3 2 2 3 2,38
Winterkoning 27 30 25 30 22 16 9 10 21,13
Witte Kwikstaart 0 1 1 2 1 2 1 2 1,25
Zanglijster 5 7 3 6 9 4 2 2 4,75
Zwarte Stern 0 0 10 10 11 26 0 13 8,75
Zwartkop 12 2 5 5 9 12 14 14 9,13
Totaal aantal territoria 450 431 436 459 482 446 383 435 441

 

Op 9 november 2011 tijdens de bijeenkomst van de Werkgroep Broedvogels is door Piet Spoorenberg een presentatie gegeven van de resultaten 2004- 2011. Bekijk de powerpointpresentatie hieronder.

 

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen