Inloggen

banner 3origineel20170118

bannerzwartesten

r

Hieronder een kaartje met het werkgebied van de VWG. De oppervlakte bedraagt 32.963 ha.

Statutair heeft het werkgebied van de vereniging als noordgrens de oevers van de provincie Flevoland langs het IJmeer, Gooimeer en Eemmeer, als westgrens het Amsterdam-Rijnkanaal, als oostgrens de rivier de Eem en als zuidgrens de Rijksweg A1, de Zandheuvelweg, de oostelijke- en zuidelijke grens van de gemeente Hilversum en het Tienhovens Kanaal en de noordelijke grens van de Nijenrode Polder, met dien verstande dat, indien bepaalde omstandigheden dit gewenst maken, de algemene vergadering kan bepalen, dat de activiteiten van de vereniging zich ook over de aangrenzende gebieden zullen uitstrekken.

werkgebied