Inloggen

banner 3origineel20170118

bannerwitstuitbarmsijs

Rapporten vanaf 2012.

Het ringstation publiceert jaarlijks een rapport met de resultaten van de ringsvangsten. Deze rapporten zijn hieronder te downloaden.

pdfVogelringstation Gooimeer 2023

pdfVogelringstation Gooimeer 2022

pdfVogelringstation Oud Valkeveen 2021

pdfVogelringstation Oud Valkeveen 2020

pdfVogelringstation Oud Valkeveen (2019)

pdfVogelringstation Oud Valkeveen (2018)

Activiteiten van het ringstation

Al meer dan vijftig jaar worden in het Gooi vogels geringd voor wetenschappelijk onderzoek. Aanvankelijk gebeurde dat door individuele ringers die onafhankelijk van elkaar werkten. Sinds 1997 hebben zij zich verenigd in het Vogelringstation Het Gooi en heeft het onderzoek zich geconcentreerd op een vaste vangplaats bij het Gooimeer.

logo ringstation bewerkt 1Het logo wordt gevormd door een Kleine Karekiet, een van de meest gevangen vogels op die plek. Het meetlatje langs de vleugel symboliseert de wetenschappelijke kant van het ringen van vogels. Verder wordt nog aan diverse andere ringprojecten gewerkt. De doelstellingen van het Vogelringstation zijn:

 • vaststellen van de jaarlijkse reproductie, conditie en overlevingskansen;
 • najaar van partnertrouw en trouw aan broedplaats;
 • inzicht krijgen in doodsoorzaken;
 • bepalen van trekwegen in voor- en najaar;
 • vastleggen van pleisterplaatsen;
 • opsporen van overwinteringgebieden

Projecten in het Gooi

 • CES (Constant Effort Site) Volgen van broedsucces op een vaste vangplaats.
  Door steeds op dezelfde plaatsen te vangen kunnen we vaststellen hoe groot het percentage is van de broedparen dat telkens in het gebied terugkeert en hoe hun conditie is. Verder krijgen we inzicht in het aantal jongen van een soort dat is grootgebracht.
 • Oeverzwaluw Hiervoor wordt jaarlijks een tot twee keer in oeverzwaluwkolonies gevangen. Jongen blijken in het jaar na hun uitvliegen terug te keren in hun geboortekolonie of vestigen zich in de omgeving.
 • Roofvogels. Hiervan worden de jongen in de natuurlijke nesten of nestkasten geringd of worden oude vogels met speciale vangmiddelen bemachtigd. Door de regelmatige controles wordt tegelijkertijd roofvogelvervolging voorkomen.
 • Uilen Evenals bij de roofvogels wordt een aantal van de doelstellingen bij dit onderzoek gerealiseerd.
 • Weidevogels leder voorjaar wordt getracht zoveel mogelijk jonge weidevogels van een ring te voorzien om zo hun vestiging en verspreiding te kunnen volgen.
 • Ganzen Voor dit project vangen zogenaamde ganzenflappers van november tot in februari ganzen in het Eemland, die door de medewerkers van het Vogelringstation worden geringd. Dit gebeurt met aluminium pootringen en een aantal ganzen wordt tegelijk van een plastic halsband voorzien. Belangrijke doelstellingen bij dit onderzoek zijn het nagaan van de pleisterplaatsen gedurende de overwintering in Nederland, vastleggen van de pleisterplaatsen in het traject van en naar het broedgebied en inzicht krijgen in het jaarlijks aantal grootgebrachte jongen in de verre onafzienbare broedgebieden. Voorts worden monsters genomen voor het National Influenza-instituut van de Erasmusuniversiteit in Rotterdam i.v.m. het voorkomen van griepvirussen bij vogels, waaronder het H5N1 virus. De halsbanden worden aangelegd voor een onderzoek van de Universiteit van Osnabrück (Dld.). Van Rietganzen worden DNA-monsters afgenomen voor een onderzoek van de universiteit van Szeged (Hongarije).

Kijk voor vangsten op trektellen.nl

Geringde/gekleuringde vogel gevonden/gezien?

Wij helpen u hier graag mee en u ontvangt van ons zo spoedig mogelijk bericht waar en wanneer deze vogel geringd is. Meld de ring met vermelding van uw naam en contactgegevens en eventueel een foto, tekst en ringnummer ring, vogelsoort, vindplaats, vinddatum en doodsoorzaak via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. U kunt de ring met de bij behorende gegevens ook naar ons opsturen. Het adres van de coordinator vind u onderaan dit artikel.

dick j11

dick j131

dick j141Sponsors gezocht

Het ringonderzoek wordt uitgevoerd voor het Vogeltrekstation in Heteren dat deel uitmaakt van het Nederlands Instituut voor Ecologie. Dit instituut valt weer onder de Koninklijke Academie van Wetenschappen. Er is een samenwerkingsverband met SOVON en de Nederlandse Ringersvereniging.

De medewerkers van het Vogelringstation ontvangen geen enkele financiële vergoeding voor de kosten die zij bij het ringen van vogels maken. Alle medewerkers storten ieder jaar een vrijwillige bijdrage en ook de Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken, waarvan het ringstation deel uitmaakt, draagt haar steentje bij. Jaarlijks nemen de kosten echter toe door het duurder worden van het materiaal dat nodig is om het onderzoek te kunnen uitvoeren. Netten, de tweedelige aluminium stokken waar zij aan bevestigd worden, bewaarnetten, recorders en andere vangmiddelen moeten eens in de zoveel tijd worden vervangen. Voortdurend moeten batterijen worden aangeschaft en zo zijn er nog veel meer kostenposten. Een grote onkostenpost zijn ook de verschillende maten ringen waarvan er jaarlijks bijna 4000 moeten worden aangeschaft. Kortom de financiële nood wordt met het jaar groter. Het is daarom dat het Vogelringstation op zoek is naar sponsors. Indien gewenst kunnen sponsors met een groepje personen komen kijken hoe het ringonderzoek in zijn werk gaat. Ook kan ieder die dat wenst een bezoek aan het ringstation brengen, waarvoor een vrijwillige bijdrage wordt gevraagd.

Wij hopen dat velen ons belangrijke werk willen ondersteunen. Dat kan door (structureel) financieel bij te dragen. Het rekeningnurnmer is NL98 ASNB 0708442099 t.n.v. M.F. Loerakker, Amstelveen o.v.v. Vogelringstation Het Gooi.

Ook zijn er mogelijkheden om bij het ringwerk te komen assisteren.

Coördinator

Nadere informatie is te verkrijgen bij de coördinator:

Harry de Rooij
Vaartweg 186
1217 SZ Hilversum
06-55821960
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.