Inloggen

banner 3origineel20170118

bannerwitstuitbarmsijs

stonechatOm half acht verzamelden we ons op het dagrecreatieterrein bij Drakenstein.De groep was 24 personen groot, dus er was genoeg animo ondanks de voorspelde regen. Gelukkig bleef de regen uit behoudens een paar druppels. Even over half acht vertrokken we en al snel hoorden we Vinken zingen.

Even later hoorden we kuifmezen deze hebben we toen niet gezien maar later wel! Een groep sijsjes boven in een boom waren aan het foerageren. Er werden veel spechten gehoord en gezien,waarvan de meeste de Grote Bonte Specht. Bij de heide aangekomen zag ik wat laag vliegen over de heide en we zagen dat het 4 Roodborsttapuiten waren. Een mooi gezicht steeds in de boom en terug de heide op. Later werden er nog 2 gespot door de groep. Omdat er een klapekster op de heide was gezien hebben we even stil gestaan op een plek. Echter geen klapekster. Toch nog maar even een ommetje maken stelde Arno onze begeleider voor waarmee we akkoord gingen. Even over een opstapje en we liepen tussen de heide velden door. Hier zag iemand een Buizerd zitten met uitzonderlijk witte borst dus alle kijker daar op gericht.

groepstulp

Achter ons rug vloog een Sperwer de bomen in achter een groep sijsjes aan. En bovenin een boom nog een grote Bonte Specht. Naar rechts afgeslagen zagen en hoorden we Boomleeuweriken zingen en we hebben ze ook gezien. Tijdens de koffiepauze hoorden we gefluit; iemand die niet van onze groep was maar een andere vogelaar had de Klapekster gezien. De meeste van ons hebben hem toen ook gezien, wel wat ver weg. Tijdens deze pauze hoorden we ook de Groene Specht lachen en even later vloog deze laag over onze hoofden. Na de pauze verder naar het Pluismeer wat in Baarn ligt. Onderweg wat dode padden,aangereden door de trekker van de boer vermoeden we. De zanglijster liet zich goed horen en sommige hebben hem ook gezien. Bij het meertje aangekomen zagen we Kuifeenden, Dodaars, Blauwe reiger, Wilde Eenden,Canadese Ganzen. Op naar de weilanden voor de lijster. En ja die hebben we ook gezien de Grote Lijster. Verder nog Koolmezen, Pimpelmezen, Winterkoning, Specht, Boomkruiper, Gaai. Op de terugweg zelfs nog 4 goudhaantjes. Al met al een geslaagde wandeling door dit mooie natuurgebied. Met dank aan Arno en anderen die vogel geluiden herkenden en de weg door het gebied wisten.

 

Peter Keijer