Inloggen

banner 3origineel20170118

bannerwitstuitbarmsijs

RoodpootvalkVanmorgen werd ik om 05.00 uur wakker met gezellig getik op mijn dakkapel van de regen zodat ik me nog heerlijk om wilde draaien totdat ik me realiseerde dat ik op excursie ging naar het Lauwersmeer.

Wat te doen, wel of niet gaan? Gelukkig had ik afgesproken met Wil en Tonny dat ze me op kwamen halen zodat mijn keuze snel gemaakt was, hup uit de veren en spullen bij elkaar zoeken voor de dagexcursie, wat achteraf een HELE goed keuze was.

Bij station Bussum-Zuid verzamelde we om half zeven en de opkomst was redelijk, ik heb niet precies geteld maar ik geloof dat we met een man/vrouw of 15 waren. In colonne vertrokken we richting Lauwersmeer waar onze eerste stop de Proefboerderij voormalig Kruitfabriek was in de hoop de Roodpootvalk (juv.) te zien die daar al enige dagen ter plaatse is. Daar aangekomen zagen we in de akkers al een grote groep goudplevieren, kemphanen en hoorden we een groenpootruiter roepen. Er vloog een bruine kiekendief rond en op de exacte plek waar de roodpootvalk steeds gemeld werd zat hij (zoals het hoort) gewoon op ons te wachten. Geweldig wat een prachtig beestje. Samen met een torenvalk koos hij of zij? geen idee, even later het luchtruim om te gaan jagen. Een aantal keren stortte hij zich in het gras om met een insect in de poten weer omhoog te komen, wat deskundig ontleed werd en met smaak naar binnen werd gewerkt. Prachtig gezicht en wat dat betreft missie geslaagd. Toen werd het tijd om naar ons ontmoetingspunt te gaan met boswachter Hans Gartner.

De hemelsluizen waren ondertussen helemaal opengezet dus was een warme kop chocolade melk een welkome pauze. Hans besloot om i.v.m. het weer de geplande wandeling over een slikplaat te veranderen in een autotocht langs de dijk. Omdat het springtij was waren alle slikplaten waar de steltlopers normaal foerageerden volgelopen met water zodat ze allemaal dicht bij de dijk hun maaltje aan het zoeken waren. Bonte strandlopers, kanoeten, zwarte ruiters, groene ruiters, tureluurs, steenlopers, kleine strandlopers, een tapuit, een hele grote groep zilverplevieren, een paar overliegende regenwulpen en natuurlijk de nodige eendensoorten liepen heel dicht langs de dijk zodat we ze prima konden bekijken. De nodige bruine kiekendieven zweefde voorbij met daarbij ook een blauwe kiekendief. Op een paaltje zat een prachtige slechtvalk zijn maal uit te zoeken. Kortom het was smullen voor ons.

Kaapse Casarca

Daarna ging onze tocht verder richting de haven voor de innerlijke mens, daar vloog een groepje kneutjes rond en trippelde er 8 steenlopers over de kade. Na de "lunchpauze" gingen we richting Ezumakeeg Noord en Zuid. Hans Gartner had ons al verzekerd dat het na 12 uur droog zou worden omdat het dan laagtij zou worden en de zee de regenbuien mee zou nemen en hij had gelijk want het zonnetje begon lekker te schijnen en op een enkel buitje na werd het toch nog een prachtige dag. Bij Ezumakeeg Noord stonden heel veel bonte strandlopers, krombekstrandlopers, bontbekplevieren, een aantal kleine strandlopers met een temmincksstrandloper en een enkele kluut. Een paar dwergsterntjes zaten er op het slik waarvan er 1 vlak voor ons langs het riet zweefde. Baardmannetjes twinkelde in het riet en helemaal achteraan stonden 4 reuzensterns tussen de eenden.

Plotseling riep Adri dat hij een smelleken in het gras zag zitten en na even zoeken vonden we hem inderdaad in het gras (geen slechte vondst voor een oude man, zoals hij zelf grapte). De smelleken was zo aardig om nog even te gaan jagen, hij probeerde een bontbekplevier te pakken te krijgen wat niet lukte. Hierna gingen we naar Ezumakeeg Zuid waar weer de nodige bontbekpleviertjes, bonte strandlopers en krombekstrandlopers stonden. In het riet waren 2 kleine karekieten krijgertje aan het spelen en 2 baardmannetjes lieten zich laag in het riet ook steeds zien. Gele kwikstaarten te samen witte kwikstaarten trippelde voor het riet over de slikrand en op een klein stukje groen zat een paapje. Twee reuzensterns kwamen ook hun opwachting maken en in de plasjes naast de weg stonden nog 2 grutto's en een oeverloper, ik kwam ogen tekort.

Zoals gewoonlijk gaat de tijd snel als je geniet en moesten we weer verder. Onze excursieleider had eigenlijk nog Diependal op het programma staan maar wij wilde nog graag even bij het Jaap Deensgat zoeken naar de Sneeuwgans die daar al een aantal dagen gemeld werd. In goed overleg werd besloten om dat nog even te gaan doen. Helaas was de sneeuwgans niet te vinden maar zag Tonny een Kaapse casarca vlak voor ons op het gras staan, wat een leuke troostprijs was. Op het water stonden wel 40 lepelaars te foerageren en weer de nodige zwarte ruiters en groenpootruiters. Er waren ook al een paar pijlstaarten aanwezig en we zagen langs het pad richting de hut nog een paar graspiepers met gele en witte kwikstaarten foeragerend op een slikje, schitterend.

Ondertussen was iedereen zijn eigen weg gegaan omdat het al aardig laat werd en besloten wij als afsluiting nog 1x te gaan kijken bij de roodpootvalk. Die was weer aan het jagen en na nog een tijdje van dit prachtige beest genoten te hebben was het voor ons ook tijd om huiswaarts te gaan.

Het was een ZEER geslaagd dagje. Wouter en Piet bedankt voor de prima verzorgde excursie.

 

Conny Leijdekker