Inloggen

banner 3origineel20170118

bannerschapen2

Geweldige dag gehad. Na een dramatisch slechte start in het Spanderswoud (werd nauwelijks gezongen) hebben we ons streefaantal van 100 met gemak gehaald. Leuke soorten waren Kraanvogel, Fluiter, Krombek, Houtsnip en natuurlijk de Iberische Tjiftjaf en Cetti's Zanger. Route was Spanderswoud, Loenderveense Plas, Bovenmeent, Lieberg, Huizerpier, Eempolder inclusief de Natte Hond en ’s avonds de Ankeveense Plassen.

13 Mei om 5.30 begonnen we onze eerste Big Day in het Gooi. Te voet betraden we het Spanderswoud, ingang de Bantam. Het had net opgehouden met regenen maar het was koud en zou de hele dag koud blijven. Daarom weinig zang in de ochtend. Pas na ruim een uur hoorden we onze eerste Boomklever. Toch hadden we binnen een half uur een Bonte Vliegenvanger genoteerd. Om 7.40 liet een Raaf zich een aantal maal mooi horen en om 8.00u een Zwarte Specht in het Hilverbeek terrein. En met vlak daarop een Fluiter begon het er een beetje op te lijken.

img 2898a

Daarna per fiets naar de Kromme Rade, waar we o.a. een Nachtegaal hoorden zingen en een Rietzanger heel mooi konden fotograferen. Om half twee fietsten we de Bovenmeent binnen. Daar de bekende soorten als Purperreiger, Grote Zilverreiger, Lepelaar, Groenpootruiter, Grutto, Kleine Plevier en Gele Kwikstaart, maar ook een Noorse Gele Kwikstaart. Toen we om 14.53 bijna uit het gebied waren, vloog er een Kraanvogel boven ons richting noord west – spectaculair! Wellicht dezelfde vogel als de waarneming die Michael Welsby in Boekensteijn noteerde, vliegend richting noord (zie waarneming.nl).

Na enig zoeken vonden we het prachtige open lucht theater in de Lieberg. Vanaf het podium hoorden we de prachtige luide zang van de Iberische Tjiftjaf, het absolute hoogtepunt van de dag!

Dompers waren er ook volop. Waar zijn de Grote Lijsters gebleven in het Gooi? Na tig Zanglijsters versleten te hebben voor een Grote Lijster gaven we de moed op deze soort vandaag ter zien. Snor, Sprinkaanzanger en Gekraagde Roodstaart werden gehoord, maar niet door alle drie de teamleden zodat ze niet op lijst gezet mochten worden.

Ook drong het tot ons door dat er soorten ontbraken, zoals Kemphaan, Ringmus en Tapuit, die we stellig wisten te vinden maar waarvoor de tijd ontbrak om naar de goede locaties toe te gaan. Er moesten keuzes worden gemaakt en uiteraard mocht de Haven van Huizen niet ontbreken op onze route in een team met twee Huizenaren en een Blaricummer.

Kraanvogel

Aangekomen bij de haven van Huizen, was het dus een beetje thuiskomen, dat moest toch als een warm bad voelen. Maar komende van de beschutte hei met schraal zonnetje en 9 graden, voelde de haven koel en kil aan. Gelukkig vlak bij de haven nog net de ontbrekende Zwarte Roodstaart op een pallet dakpannen. Het besef van tijd werd steeds urgenter, het ging nu echt dringen. Telescoop opgesteld, en jawel we werden (hoe is het mogelijk in deze ongewisse vogelwereld), meteen op onze wenken bediend: de Cetti’s zanger en een Bosrietzanger. Dat scheelde ons in de steeds krapper wordende tijd, want het licht zou ons nu echt steeds meer parten gaan spelen, met de zware bewolking. Wat verderop in de haven ontdekte Dirk al snel een verdekt opgestelde Krombekstrandloper. De Eidereend was snel ontdekt in de vaargeul en we konden nu snel naar De Kampen via de Harderwijkseweg.

Daar aangekomen konden we het aantal roofvogels nog een beetje opvijzen met een Torenvalk en een paar Bruine Kiekendief die ons netjes op paaltjes op zaten te wachten. Nu nog op een holletje naar de Natte Hond. (Dit lijkt een gestreste situatie, maar dat gold alleen het laatste stukje, want we wilden nog zoveel....) Daar spotten we, met al knorrende magen, de roepende Regenwulp, Bontbekplevier, Zwarte Stern en een niet geïdentificeerde steltloper. Ons streefgetal van 100 soorten was gehaald!! De energie van Frans was hiermee op, en hij nam met moeite afscheid van zijn teamgenoten met wie hij de hele dag had opgetrokken. Hugo en Dirk hesen zich na een maaltijd weer in de auto voor de laatste sessie van dag: Ankeveen. We hadden hier bij de kerk afgesproken met drie broedvogeltellers van de VWG. Zij gingen hetzelfde rondje als wij lopen (vanaf de kerk over Dammerkade en Bergse pad), maar dan de andere richting.

Het was een stuk minder koud dan langs de oever van het Emmeer. De Snor liet zich op verschillende plaatsen horen. In het westen was het inmiddels op gaan klaren en De Spiegelplas deed zijn naam eer aan in de rode gloed van de avondhemel. Hier hoorden we de eerste Houtsnip voorbijvliegen. En we ontmoetten het trio dat het rondje tegen de klok in liep. Met het licht van de zaklantaarn van Wobbe, boog iedereen zich over de kaart om de door Dirk ingetekende vluchtlijn van de tweede Houtsnip te becommentariëren. Het pijltje werd uiteindelijke een halve centimeter naar boven geschoven. En voort moesten we, want we wilden nog een aantal uilen aan onze lijst toevoegen.

De Kerkuil en de Bosuil lieten zich echter niet zien of horen. Wel een vreemd sissend geluid in de bomen bij de botenopslag van de Dammerkade maar of dit afkomstig was van een kerkuil? We wisten het niet en onder het motto: in geval van twijfel, niet meetellen, lieten we dit dier links in de duisternis van Ankeveen liggen. De kerkklok sloeg elf uur en voor ons was de BigDay afgelopen. We hadden 106 soorten gezien, officieel 104, omdat de Fazant en Nijlgans als escapes niet meetellen. Inmiddels hadden we op www.waarneming.nl de imponerende lijst van de groep van Hans van Oosterhout gezien. Maar we waren tevreden met de eervolle tweede plaats. Het was een mooie en leerzame uitputtingslag geweest in een prima sfeer, die ons op veel onbekende landschapjes van het Gooi had gebracht.

Frans van Lier, Dirk Prop & Hugo Weenen
foto's Hugo Wenen

Team 2

 

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen