Inloggen

banner 3origineel20170118

bannerschapen2

NaarderengDe Naarder Eng is een aantrekkelijk coulissenlandschap tussen de de bebouwde kom van Huizen en het Gooimeer. Het Goois Natuurreservaat (GNR) houdt bij het beheer rekening met vogels onder andere door het gewas op een aantal akkers in het najaar niet te oogsten. Door enkele leden van onze vereniging is onderzoek gedaan naar het effect van dit vogelvriendelijke beheer. Gedurende de periode van 2013 t/m 2016 is het voorkomen van vogels op de door het GNR beheerde akkers gemonitord en vergeleken met dat van enkele referentie akkers. De conclusie is dat deze vorm van beheer zijn vruchten afwerpt. Het aantal vogels is op de vogelvriendelijke akkers bijna een factor 20 hoger.

De soort die veruit het meest profiteert is de Vink. 75% van 4763 waargenomen vogels waren Vinken Het gevarieerde engenlandschap is bij uitstek geschikt voor deze soort, omdat hij graag in de nabijheid van boszomen foerageert, zodat hij zich snel kan terugtrekken bij de nadering end van een roofvogel. Andere soorten, zoals Geelgors en Grauwe Gors komen niet voor, omdat de soort tegenwoordig niet meer voorkomt in het Gooi.

 

grafiek naarder Eng

 

Geadviseerd wordt om het vogelvriendelijke beheer te continueren en daarbij te proberen het soortenspectrum te verbreden met name door de aanplant van besdragende struiken. De natuurlijke uitstraling  van het gebied wordt nadelig beïnvloed door het niet naleven van de toegangsregels die gelden voor het uitlaten van  honden. Het volledige rapport is pdfhier te lezen.

 

Dirk Prop

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen