Inloggen

banner 3origineel20170118

bannerschapen2

SmientHoeveel ganzen verblijven er in de winter in het Gooi? Al die stipjes die je vanaf de Stichtse Brug in het Eemmeer ziet dobberen, zijn dat allemaal Smienten en hoeveel? Hoe komt het dat het aantal eenden in de Loenderveense Plas explosief is toegenomen? Door in samenwerking met SOVON meer aandacht te geven aan de waterwildtellingen proberen we op deze vragen antwoord te geven.

In verband hiermee nodigt de Subgroep Avifauna jullie graag uit op 29 januari voor een avond over watervogeltellingen. Aanleiding is dat dit onderwerp wat onderbelicht is binnen de Vogelwerkgroep - zo is er al enige tijd een vacature voor een coördinator voor watervogeltellingen- terwijl we weten dat er toch veel mensen zijn die op een of andere manier, al dan niet als tellers, betrokken zijn bij of geïnteresseerd zijn in de watervogels.

Vanuit SOVON heeft dit onderwerp op dit moment ook veel aandacht o.a. via de midwintertellingen en de slaapplaatstellingen van ganzen en zwanen. Waar mogelijk proberen we daar vanuit onze VWG medewerking aan te verlenen en ook tegen die achtergrond is het wenselijk dat we eens een avond doorpraten over hoe het allemaal beter kan. Vanuit SOVON heeft Vincent de Boer zich bereid verklaard het onderwerp watervogeltellingen in te leiden.

Kijk hier voor het programma op 29 januari.

We hopen zeer op jullie aanwezigheid en inbreng!

Namens het Coördinatieteam Avifauna van de VWG,
Juun de Boer, Jan Mooij, Dirk Prop

 

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen