Inloggen

banner 3origineel20170118

bannerschapen2

InfoschuurOp zondag 13 oktober 2013 is de 1e Gooise Landschapsdag gehouden. Deze Landschapsdag werd, buiten, door de natuur gekenmerkt als een dag waarop het de hele dag hard regende en koud was. Binnen, in de Infoschuur ‘t Gooi, was het tegenovergestelde het geval. Niet alleen de temperatuur was aangenaam, de gezellige en enthousiaste sfeer was dat zeker ook.

Voor deze eerste dag hadden zich ruim 60 deelnemers aangemeld. Door het zeer slechte weer kwamen er tien personen minder. De zaal was desondanks goed gevuld. De aanwezigen waren leden en vrijwilligers van de zeven ‘vaste gebruikers’ van de Infoschuur, wat sinds begin 2013 tot stand is gekomen. Het gaat om de volgende organisaties:
Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken (VWG), Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid (IVN), Archeologische werkgemeenschap Naerdincklant (AWN), Stichting Omgevingseducatie Gooi, Vecht- en Eemstreek (OGVE), KNNV Vereniging voor Veldbiologie, Goois Natuurreservaat (GNR) en Vereniging van Vrienden van het Gooi (VVG).

Een belangrijke doelstelling van het gezamenlijke gebruik van de Infoschuur is om waar mogelijk met elkaar te gaan samenwerken en elkaar op die manier te versterken. De 1e Gooise Landschapsdag was daarom alleen bedoeld voor de leden en vrijwilligers van deze zeven organisaties.

Infoschuur

Nieuwe mijlpaal

Met de Gooise Landschapsdag was het de eerste keer in de geschiedenis dat de zeven organisaties op die manier onder één dak bijeen kwamen. Dat mag best als een mijlpaal gezien worden.

Velen zullen weten dat er in het verleden diverse poging zijn gedaan om voor de vogelwerkgroep een eigen permanent onderkomen te krijgen. Soms lukte dat voor korte of langere tijd. Voor de zeven organisaties was dat nog niet eerder gelukt met als laatste poging het voormalige pompgebouw bij de watertoren van Bussum.
(Noot: Zelf was ik altijd weer verbaasd dat iedere lokale voetbalclub met een paar honderd leden, het bij de politiek voor elkaar kreeg dat er een mooi clubgebouw met kleedkamers kon worden gebouwd, waarvan een groot deel van de kosten door de lokale overheid betaald werd).

Wat hebben wij als regionale organisaties dan al die tijd niet goed gedaan kun je je afvragen. Ik weet het niet, misschien zijn wij als natuurliefhebbers wel te zachtaardig, te lief? Moeten we meer van ons laten horen, meer gezamenlijk optreden? In ieder geval kan het niet liggen aan het aantal leden en vrijwilligers dat de zeven organisaties, hier vertegenwoordigd, hebben. Dat zijn er circa 3000! Dat is dan wel inclusief dubbele lidmaatschappen, maar toch …

Gelukkig is begin 2013 een einde gekomen aan dat thuisloze, zwervende bestaan. We zijn, samen met de andere  organisaties, de trotse vaste gebruikers geworden van de Infoschuur ’t Gooi! (waarvoor misschien op korte termijn maar eens een betere naam bedacht moet worden).

Kennis maken met nieuwe mensen (Hugo Weenen)
Kennismaken met nieuwe mensen (foto Hugo Weenen)

Verloop van het programma

De aanwezigen kregen in sneltreinvaart en in een notendop  informatie voorgeschoteld van de zeven vaste gebruikers van de Infoschuur ’t Gooi. Leidend daarbij was het thema: ‘Kennisoverdracht en Samenwerking op het gebied van natuur, cultuur, landschap en erfgoed’. Dat is een breed spectrum wat natuurlijk samenhangt met de diversiteit aan kennis en activiteiten binnen de organisaties.

De sprekers hielden allen boeiende en gepassioneerde betogen. Dat moest ook wel want iedere presentatie moest binnen zeven minuten klaar zijn. De dagvoorzitter maakte daarbij handig gebruik van een kookwekker,  die onverbiddelijk het einde aankondigde. Het was duidelijk dat de zaal intensief luisterde, wat steeds veel interessante vragen opleverde.

Wie niet aan bod kwam of later een vraag bedacht kon die op een plakbriefje schrijven en op een flap-over plakken. Na afloop stonden daarop nieuwe vragen, opmerkingen en ideeën genoteerd.

Het voert te ver om van alle presentaties verslag te doen, ik volsta met één onderdeel per spreker.

  • VWG: Het Dineke Sluijters Vogelfonds  staat ook open voor andere organisaties, mits de aanvraag duidelijk te maken heeft met de vogels in het werkgebied van de VWG.
  • IVN: Wij zijn erg blij met de Infoschuur, maar onze kosten ervoor zijn nu al hoger dan we aan contributies van de leden ontvangen.
  • AWN: Op de open gezaagde en geplagde bospercelen in het Spanderswoud hebben we Franse kogels gevonden. De naam van de naastgelegen Franse Kampheide klopt dus echt wel.
  • OGVE: Zie ons als de spin in het web op gebied van natuur, milieu en erfgoed-educatie!. Wij willen graag samen met anderen meer voor de jeugd doen.
  • KNNV: De aandacht die natuureducatie in Nederland krijgt is om te janken!
  • GNR: Behalve de natuurbrug Zanderij Crailo zijn er straks nog vijf andere natuurbruggen in de regio. Reactie uit de zaal: “Je raakt het spoor bijster. Zet op elke natuurbrug de naam ervan, voeg eventueel een paar afbeeldingen toe van dieren die passeren. Dat is ook goede PR voor het GNR “.
  • VVG: Het Geopark is een initiatief dat, om te kunnen slagen, afhankelijk is van een brede inzet. Hier zijn veel kansen voor vrijwilligers om aan bij te dragen, bijvoorbeeld bij een eerste pilot aan de oude klifkust bij Huizen.

Foto2
Alle sprekers op een rij, v.l.n.r.: Jaap Vlaanderen (GNR), Piet Spoorenberg (VWG), Sander Koopman (AWN), Ben van den Berg (IVN), Maya Heinsbroek (OGVE), Hetty Laverman (VVG) en Jetse Jaarsma (KNNV). Marjolein Trouw (OGVE) ontbreekt. Geheel rechts Jelle Harder (Foto Hugo Weenen)

Tussen de lezingen door was er een lunch en een theepauze. Deze momenten werden zeer goed benut om met elkaar in gesprek te komen, kennis te delen of gewoon kennis te maken. Daarbij was de sfeer merkbaar positief. De dag werd besloten met napraten bij een hapje en een drankje.

Resultaten van de dag

Deze kennismaking met leden van de andere organisaties is bijzonder goed bevallen. De goede sfeer, interessante gesprekken en uitwisseling van kennis en activiteiten was overal zichtbaar. Ken je elkaar beter dan zal dat gemakkelijker tot meer samenwerking leiden.

Het verzamelen van allerlei gegevens, het delen ervan met elkaar, met het publiek en met het onderwijs blijft een belangrijk doel van ons allen. Alleen op die manier kun je de natuur, cultuur, landschap en ons erfgoed beter beschermen. Iedereen ziet kansen om samen te werken. Dat gebeurt nu al intern met een gezamenlijk gebruik van de Infoschuur ’t Gooi. Met de samenwerking van inhoudelijk kennis is vandaag een mooi begin gemaakt.

Naar buiten toe, het publiek benaderen, is een volgende stap. Daarvan is recent een goed voorbeeld te noemen met de start van de leergang Gooi-ologie, waaraan bijna alle gebruikers van de Infoschuur een bijdrage hebben geleverd.

Foto3
De drie organisatoren van de dag, v.l.n.r.: Hetty Laverman, Jelle Harder (initiatiefnemer en dagvoorzitter) en Maya Heinsbroek (Foto Hugo Weenen)

Veel organisaties hebben gewezen op het belang van de jeugd. Een deel ervan is zelf actief met en voor de jeugd, anderen willen dit graag doen maar het ontbreekt aan vrijwilligers die er mee aan de slag gaan. Het zou goed zijn dit gezamenlijk te gaan bespreken en te zien wat er nodig is en mogelijk is. De Stichting Omgevingseducatie Gooi, Vecht- en Eemstreek kan hiervoor wellicht een eerste aanzet geven.

Met deze 1e Gooise Landschapsdag is ook het al bestaande netwerk, weer verder versterkt. Laten we gezamenlijk op deze ingeslagen weg verder gaan. De tijd zal leren hoe zich dat ontwikkelt. Iedereen die zelf nog goede ideeën heeft wordt uitgenodigd dit aan het bestuur te melden.

Jelle Harder

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen