Inloggen

banner 3origineel20170118

bannerschapen2

HolklHet Waterschap Amstel Gooi en Vecht is verantwoordelijk voor het beheer van het water om ons heen. Waar in het verleden vooral veiligheid voor bewoners en peilbeheer voor landbouw als verantwoordelijkheid golden, zijn daar inmiddels ook recreatie en natuur bij gekomen. Groene partijen zijn nu gelukkig ook vertegenwoordigd in het waterschapsbestuur.

De Oostelijke Vechtplassen zijn aangewezen als gebied onder de Natura 2000 richtlijn van de Europese Unie. Dit betekent ene betere bescherming en prioriteit voor behoud en zo nodig herstel van de voor het gebied kenmerkende natuurwaarden.

Het waterschap heeft een film gemaakt over ons Natura 2000 gebied de Oostelijke Vechtplassen. Leuk om deze film van 12 minuten eens te bekijken. Klik hier.

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen